PARTENERI

Revista Stiinta si Tehnica
cabinet psihologic sinziana burcea autism
blog autism sinziana burcea
Orange pen

Cine e Online

Avem 52 vizitatori online

Login PortalSondaj de opinie

Credeti ca Legea 213 din 2004 trebuie modificata ?
 
Vizite din Mai 2008
Web Counter
Website Hit Counter
PageRank
2009 Stiri

 

 

 

STIRILE ANULUI 2009

 

 

Comunicat - Modificarea legii 161/2003 - psihologii care au calitatea de functionari publici isi pot infiinta forme independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

 

COMUNICAT

privind modificarea dispozitiilor art. 94 alin. (2) lit. c) si art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Incepand cu data de 12 noiembrie 2009, psihologii care au calitatea de functionari publici pot desfasura activitati cu caracter lucrativ in cadrul formelor independente de exercitare a profesiei, precum si in cadrul asociatiilor profesionale.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 51 si art. 52 din Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, nu mai opereaza interdictia desfasurarii de activitati remunerate in cadrul unei forme independente de exercitare a profesiei, in speta a profesiei de psiholog cu drept de libera.

De asemenea, prin exceptie de la regimul incompatibilitatilor stabilit pentru functionarii publici, dispozitiile art. 96 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, asa cum au fost modificate prin dispozitiile art. 52 din Legea nr. 330/2009, stipuleaza ca activitatile desfasurate in alte domenii de activitate din sectorul privat, in speta in cadrul unei forme independente de exercitare a profesiei de psiholog, nu trebuie sa fie in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului.

Pana la detalierea printr-un act cu caracter normativ a intelesului expresiei „in legatura directa sau indirecta", Agentia Nationala a Functionarilor Publici acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice, in scopul aplicarii uniforme si corecte a legislatiei din domeniul functiei publice si al functionarilor publici.

In concluzie, psihologii care au calitatea de functionari publici isi pot infiinta forme independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, in conditiile desfasurarii unor activitati diferite de cele prevazute in fisa postului functiei publice, corespunzatoare unor specializari sau competente profesionale diferite.

Cons. jur. Stefan Iulian-Laurentiu

Sursa:

http://copsi.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=677&Itemid=84

 

 

Comunicat Colegiul Psihologilor - privind suspendarea dreptului de libera practica si suspendarea obligatiei de plata a cotizatiei

COMUNICAT

privind suspendarea dreptului de libera practica si suspendarea obligatiei de plata a cotizatiei

 

Potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 213/2004, Colegiul Psihologilor din Romania este constituit din totalitatea psihologilor cu drept de libera practica din Romania.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 213/2004, coroborate cu dispozitiile art. 48 alin. (1) din acelasi act normativ, persoanele care dobandesc atestatul de libera practica sunt inscrise in mod automat in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, Partea I, acest document public cuprinzand evidenta psihologilor cu drept de libera practica. Obtinerea dreptului de libera practica implica dreptul la exercitiul profesiei.

Suspendarea temporara a dreptului de libera practica nu echivaleaza cu suspendarea calitatii de membru al Colegiului Psihologilor din Romania, deoarece suspedarea dreptului de libera practica afecteaza calitatea de psiholog si nu calitatea de membru al organizatiei profesionale.

Calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din Romania poate inceta in conditiile dispozitiilor art. 19 din lege, care atrage radierea din acest registru si nicidecum prin suspendarea exercitarii dreptului de libera practica.

Suspendarea dreptului de libera practica implica suspendarea exercitiului profesional si poate fi realizata in conditiile art. 18 din lege. Suspendarea poate fi dispusa la cerere, prin efectul legii, al hotararilor judecatoresti, dar si ca sanctiune disciplinara, care insa nu atrage si pierderea sau incetarea calitatii de membru al Colegiului pe perioada aplicarii.

Potrivit dispozitiilor art. 49 din lege, cotizatia reprezinta una dintre sursele de finantare ale Colegiului Psihologilor din Romania, constituind contributia baneasca anuala datorata de catre membrii organizatiei profesionale. Obligatia la plata cotizatiei anuale deriva din calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din Romania, precum si din sanctiunea pentru neplata prevazuta de dispozitiile art. 18 lit. b) din lege.

In concluzie, avand in vedere faptul ca pe perioada suspendarii exercitiului profesional la cerere, psihologul nu pierde titlul profesional dobandit si nici calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din Romania, suspendarea temporara a dreptului de libera practica la cerere nu constituie un temei juridic pentru anularea obligatiei de plata a cotizatiei ce incumba membrilor organizatiei profesionale.

 

Presedinte,

Prof. univ. dr. Anitei Mihai

30 octombrie 2009

 

Sursa:

http://copsi.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=673&Itemid=84

 

 

Comunicat Colegiul Psihologilor - privind situatia absolventilor specializarilor psihopedagogie si psihopedagogie speciala care doresc obtinerea atestatului de libera practica

 

COMUNICAT

privind situatia absolventilor specializarilor psihopedagogie si psihopedagogie speciala care doresc obtinerea atestatului de libera practica

 

Avand in vedere numarul mare de solicitari venite din partea absolventilor specializarilor psihopedagogie si psihopedagogie speciala pentru obtinerea atestatelor de libera practica, precum si hotararea consultativa a conducerii operative a Colegiului Psihologilor din Romania, am elaborat prezentul comunicat.

Astfel, in prezent profesia de psiholog este o profesie reglementata prin Legea nr. 213/2004 si H.G. nr. 788/2005. Totodata, ocupatia de psihopedagog nu este o profesie reglementata, aceasta putand fi exercitata pe baza diplomei de licenta eliberata de catre o institutie de invatamant superior de specialitate, acreditata, in conditiile legii.

Potrivit dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 213/2004 coroborate cu dispozitiile art. 3-5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 aprobate prin H.G. nr. 788/2005, absolventii specializarilor de psihopedagogie sau psihopedagogie speciala de dupa data de 1 iulie 2004 nu mai pot obtine atestatul de psiholog cu drept de libera practica in nicio specializare profesionala.

In anul 2007, fiind solidari dorintei psihopedagogilor romani, Colegiul Psihologilor din Romania a inaintat o adresa catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin care solicita aprobarea unui proiect de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, inregistrata sub nr. 16162/2007, oferind posibilitatea atestarii profesionale a psihopedagogilor in specialitatea psihopedagogie speciala, prin atestarea competente profesionale in specialitatea psihopedagogie speciala, fara obtinerea titlului profesional de psiholog. In anul 2008 am revenit cu precizari si o nota de fundamentare. Din pacate, nici pana in acest moment, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii nu a elaborat un raspuns la solicitarea Colegiului Psihologilor din Romania. In urmatoarea perioada, vom incerca stabilirea unei intalniri cu ministrul de resort, pentru urgentarea solutionarii acestei probleme.

In concluzie, pana la data aprobarii prin hotarare de catre Guvernul Romaniei a modificarilor solicitate, orice demers privind atestarea profesionala a absolventilor specializarilor psihopedagogie si psihopedagogie speciala de dupa 1 iulie 2004 este stopat de la data prezentului comunicat. Absolventii specializarilor psihopedagogie si psihopedagogie speciala, care au depus dosarele de atestare pana la aceasta data, pot opta pentru ridicarea dosarului de atestare depus la secretariatul Comitetului director, cu posibilitatea returnarii sumelor achitate cu titlu de taxa de atestare cu prezentarea documentelor justificative in original, sau, pentru ramanerea dosarelor la secretariatul Comitetului director, pana la solutionarea favorabila a solicitarii Colegiului Psihologilor din Romania.

Prezentul comunicat constituie un raspuns public adresat cererilor absolventilor specializarilor de psihopedagogie sau psihopedagogie speciala si va fi afisat pe site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din Romania, www.copsi.ro .

 

Presedinte

Prof. univ. dr. Mihai ANITEI

 

23 octombrie 2009

 

Sursa:

http://copsi.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=84

 

 

Comunicat Colegiul Psihologilor - privind intentia Ministerului Transporturilor si Infrastructurii de a anula dispozitiile Ordinului MT nr. 922/2007

COMUNICAT

privind intentia Ministerului Transporturilor si Infrastructurii de a anula dispozitiile Ordinului MT nr. 922/2007

In data de 22 septembrie 2009, Directia medicala din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a inaintat presedintelui Colegiului Psihologilor din Romania proiectul unui ordin prin care se abroga dispozitiile Ordinului MT nr. 922/2007. Proiectul inaintat este insa inacceptabil din toate punctele de vedere, reprezentand o intoarcere in timp la reglementari care au scandalizat corpul profesional al psihologilor romani in anul 2007.

Reamintim pe aceasta cale faptul ca dispozitiile Ordinului MT nr. 922/2007 au fost stabilite prin negocieri directe intre reprezentantii Ministerului Transporturilor si cei ai Colegiului Psihologilor din Romania, fapt care a constituit un succes de ambele parti si o prima etapa in profesionalizarea si externalizarea serviciilor psihologice in specialitatea psihologia transporturilor.

Prin Ordinul MT nr. 922/2007 au fost recunoscute mai multe drepturi ale psihologilor romani precum si ale formelor independente de exercitare a profesiei, fiind reglementata in mod independent examinarea psihologica in domeniul sigurantei circulatiei. De asemenea, prin actul mai sus-amintit au fost eliminate mai multe prevederi abuzive, stabilite prin reglementarea precedenta ce se doreste a fi negociata. Astfel, a fost realizat un sistem functional de colaborare intre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Colegiul Psihologilor din Romania, ceea ce a permis agreerea furnizorilor de servicii psihologice, a incurajat dezvoltarea competentelor profesionale ale psihologilor romani si a creat conditiile unor practici concurentiale in domeniu.

Din pacate, in acest interval, Directia medicala a continuat sa agreeze societatile comerciale pentru efectuarea examinarilor psihologice ale persoanelor cu competente in domeniul sigurantei circulatiei, fara respectarea dispozitiilor legale. Astfel am constatat si am sesizat in nenumarate randuri Ministerului Transporturilor despre incalcarea dispozitiilor Ordinului MT nr. 922/2007 prin emiterea unor certificate de agreere pentru examinarea psihologica unor societati comerciale, in special policlinicilor private, care nu respecta dispozitiile Legii nr. 213/2004 si actele de punere in aplicare, insa Directia medicala nu a raspuns nici pana astazi acestor sesizari.

Directia medicala nu a inteles nici pana astazi realitatea legislativa din Romania, faptul ca exista doua profesii independente, reglementate prin doua legi speciale distincte, respectiv profesia medicala si cea psihologica.

Prin proiectul propus, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii reia in mare parte dispozitiile Ordinului MT nr. 2462/2006, aprobat la propunerea aceleiasi Directii medicale, care, din fericire a fost abrogat prin chiar dispozitiile Ordinului MT nr. 922/2007. Practic, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii doreste sa mai aprobe odata un ordin abrogat, si aceasta impotriva vointei psihologilor romani si a autoritatii romane competente pentru profesia de psiholog.

Consideram ca propunerile inaintate de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sunt inacceptabile pentru psihologii romani, iar invitatia la dialog pe marginea acestor propuneri este o sfidare la adresa corpului nostru profesional, in conditiile in care se reiau ideile functionarilor Directiei medicale si forului executiv din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, idei care favorizeaza o anumita categorie de societati comerciale, constituita din vechi colaboratori.

De asemenea, in cazul in care noul proiect va fi aprobat, se creează premisele unui monopol al furnizarii serviciilor psihologice, prin care comisiile teritoriale de siguranţă a circulaţiei şi navigaţiei vor putea majora în mod nejustificat şi artificial cheltuielile de examinare psihologică.

Noul proiect contine una dintre aberaţiile juridice ale ultimelor decenii, respectiv obligatia psihologilor de a incheia un contract de colaborare cu unitatile sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si de a achita acestora fără niciun temei legal un comision de 10% din toate veniturile obtinute in urma desfasurarii activitatii. Aceste masuri, precum si celelalte prevederi abuzive prezentate in proiect vor conduce la desfiintarea formelor independente ale profesiei care activeaza in domeniu deoarece acestea nu vor putea indeplini conditiile stipulate in ordin.

In ceea ce priveste sistemul de raportare on-line a avizelor de inaptitudine, Colegiul Psihologilor din Romania a elaborat inca din anul 2008 un astfel de program informatic, insa implementarea acestuia trebuia sa fie realizata in colaborare cu Ministerul Transporturilor, fapt care condus la blocarea acestei initiative. Preluarea ideii si inserarea sa in noul proiect reprezinta numai o simpla motivatie, dupa o veche reteta, fara solutii concrete, pentru a se putea aproba celelalte reglementari aberante cuprinse in proiect.

In concluzie, se poate observa ca intenţiile celor care au elaborat acest proiect vizează controlul asupra pieţei examinărilor psihologice şi subordonarea formelor independente de exercitare a profesiei de catre unităţile sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sau de catre colaboratorii acestora.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Colegiul Psihologilor din Romania, autoritate romana competenta pentru profesia de psiholog, cu atributii directe in reglementarea profesiei si apararea drepturilor si intereselor psihologilor romani, protesteaza impotriva intentiei Ministerului Transporturilor si Infrastructurii de a reintroduce o reglementare aberanta, sanctionata deja prin abrogare.

Totodata, Colegiul Psihologilor din Romania solicita Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sa explice care a fost ratiunea care a stat la baza unei asemenea initiative si de ce a incercat sa aprobe din nou un act, care a fost deja dezavuat in mod deschis in anul 2007.

In cazul in care aceste demersuri vor continua, iar ministrul de resort nu va renunta in mod expres la agreerea societatilor comerciale, Colegiul Psihologilor din Romania anunta intentia de a initia un protest in luna octombrie, in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru a cere mentinerea si respectarea legislatiei in vigoare.

Asiguram pe aceasta cale toti psihologii romani, ca autoritatea romana competenta pentru profesia de psiholog va apara intotdeauna drepturile si interesele legitime ale profesionistilor si se va solidariza cu initiativele membrilor sai, in scopul de a pastra demnitatea si independenta profesionala, consfintite deja printr-o lege organica.

Pentru o mai buna cunoastere a aspectelor mentionate mai sus va prezentam o situatie comparativa a reglementarilor privind examinarea psihologica a persoanelor cu responsabilitati in siguranta circulatiei.

 

DESCARCA TABEL SITUATIE COMPARATIVA

 

Presedinte,

Prof. univ. dr. Mihai ANITEI

 

23 septembrie 2009, Bucuresti

 

Sursa:

http://copsi.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=613&Itemid=84

 

 

Dyadic Adjustment Scale™ (DAS™)

Dorim sa anuntam pe aceasta cale lansarea in distributie comerciala pe piata din Romania a instrumentului psihometric DAS (Dyadic Adjustment Scale), utilizat pentru evaluarea satisfactiei in relatia de cuplu. DAS a fost recunoscut ca unul dintre cei mai buni indicatori psihometrici ai adaptariii diadice si este disponibil acum aplicabil in varianta creion-hartie sau electronic.

In context clinic, Scala de Adaptare in Cuplu este utilizat in principal ca un instrument de evaluare a cuplurilor care isi propun sa intre sau urmeaza un program de terapie maritala. Ca instrument clinic, DAS poate ajuta in formularea de planuri terapeutice, servind drept baza pentru discutie si de asemenea pentru dezvoltarea unui program de tratament. In terapie si la terminarea acesteia, chestionarul serveste drept masura obiectiva pentru evaluarea schimbarilor survenite in interactiunile dintre parteneri. DAS ofera specialistului informatii structurate si etalonate despre cuplu, din punctul unic de vedere al fiecarui partener.

Furnizeaza totodata un mijloc rapid si rentabil de determinare a masurii in care distresul marital functioneaza ca un posibil precipitant in, sau reactie la, o tulburare psihiatrica generalizata. DAS poate fi utilizat intr-un numar de cadre medicale diferite, incluzand de exemplu pacienti internati sau aflati in tratament ambulator, precum si in centre rezidentiale de tratament si in cabinete private. Potentialii utilizatori ai testului sunt psihologii, lucratorii sociali, medicii, asistentele, consilierii, psihiatrii.

Ca instrument de cercetare, DAS a fost folosit in sute de studii privind satisfactia maritala. Aceasta baza bogata de cercetare furnizeaza un punct de plecare important pentru compararea rezultatelor individuale observate pentru un cuplu cu tipurile de relatii stabilite pe mii de alte cupluri.

Esantionul normativ romanesc a fost cules in decursul a 13 luni, intre februarie 2008 si martie 2009, si contine 439 de cupluri (1095 participanti, dintre care 80.18% formeaza cupluri si 19.82% sunt inclusi in studiu fara partener). Esantionul este departajat si in functie de statutul marital, nivel de educatie, arie de provenienta, varsta, gen si durata relatiei.

Detalii: www.testcentral.ro

Sursa: Reteaua de stiri APR

(26 oct 2009)

 

 

Reduceri de 30 % la cartile din Domeniul "PSIHOLOGIE" de la Editura Polirom. Detalii mai jos.

In saptamina 4 - 10 octombrie, cartile din Domeniul "PSIHOLOGIE" de la Editura Polirom, beneficiaza de o reducere de pret de 30 %. Oferta este valabila doar pentru comenzile online. Pentru aceasta este necesar sa va creati un cont pe site-ul editurii. Mai multe detalii aici .

 

 

Adresa noua COPSI

Începând cu 7 septembrie a.c. Colegiul Psihologilor din România îşi desfăşoară activitatea în incinta clădirii „GHENCEA BUSINESS CENTER“, situată în sectorul 6, b-dul Ghencea nr. 43.B (la capătul tramvaielor: 11, 41, 47 şi a autobuzelor: 126, 221, 302; în această zonă circulă şi autobuzele: 122 - vine din cartierul Rahova; 173 - vine pe traseul „Eroii Revolutiei“, „Chirigiu“, "Calea 13 Septembrie“, 385 - vine pe traseul „Sf. Vineri“, „Piaţa Unirii“, „Calea 13 Septembrie").

 


Adresa noua APR

Noua adresa APR este incepand cu 07.09.2009:

B-dul Ghencea, Nr. 43 B

Cod 061692, Sector 6, Bucureşti

 

 

Test BWAS - Barron-Welsh Art Scale

S-a lansat în distribuţie comercială pe piaţa din România BWAS - BARRON-WELSH ART SCALE, un predictor nonverbal remarcabil al creativitǎţii, al deschiderii spre experienţǎ. Autorii testului sunt George S. Welsh şi Frank X. Barron; ambii au adus contribuţii importante la psihologia personalitǎţii în general şi la psihologia creativitǎţii în special.

BWAS este un test figural, nonverbal de mǎsurare a creativitǎţii care îşi are originile în Welsh Figure Preference Test (WFPT), un inventar care cuprinde 400 de imagini alb negru. Scala a fost construitǎ pentru a identifica persoanele caracterizate prin potenţial creativ şi interese artistice.

Principiul BWAS: Administrarea testului este extrem de simplă: subiectul evaluat trece prin cele 86 de imagini ale testului şi bifează pentru fiecare imagine dacă îi place sau nu. Aplicarea durează cel mult 10 minute şi poate fi realizată cu o gamă extrem de largă de persoane; testul poate fi administrat începând de la 5 ani, inclusiv la persoane care în mod normal nu pot fi testate prin chestionare structurată. Scorarea se face într-o modalitate structurată, pe baza grilei de scorare şi a raportării scorurilor brute la norme.

Administrarea versiunii româneşti a BWAS se poate face în douǎ modalitǎţi: creion-hârtie şi online. Pentru varianta creion-hârtie utilizatorii testului au la dispoziţie caietul de testare şi pachetul de cartonaşe cu itemii BWAS. Caietul de test conţine itemii BWAS pe un numǎr de 12 pagini (inclusiv foaia de instructaj) iar pachetul de cartonaşe conţine cei 86 de itemi. Figurile sunt de la forme geometrice simple la pattern-uri complexe, cu variaţii din punctul de vedere al simetriei, calitǎţii şi desene de mânǎ versus desene elaborate. In Romania utilizatorii testului pot apela la administrarea online a testului.

Scalele BWAS: Versiunea prezentǎ a BWAS este una revizuitǎ şi cuprinde douǎ scale: scala artisticǎ BWAS şi scala artisticǎ revizuitǎ RAS. Cele douǎ scale mǎsoarǎ aceeaşi dimensiune, dimensiunea Origence şi conţin un numǎr de 37 de itemi comuni.

Avantajele BWAS: timpul redus de aplicare (15-20 de minute); aplicabilitatea testului la anumite categorii de persoane care sunt mai greu abordabile cu teste verbale, cum ar fi copii, persoane cărora le lipseşte fluenţa verbală într-o anumită limbă, persoane cu afazie, persoanele surdo mute; nu necesită capacitatea de a citi şi scrie; sarcina în sine este una simplă, care nu necesita concentrare susţinută din partea participanţilor sau un efort de a învăţa itemii, motiv pentru care poate fi aplicat unor persoane cu un IQ mai redus sau cu dificultăţi de concentrare (de exemplu, persoane depresive, etc.); acordarea de răspunsuri este extrem de facilă. Spre deosebire de alte teste de creativitate, care solicită producerea de idei/poveşti/desene, BWAS solicită doar marcarea unui „X” la fiecare imagine în dreptul răspunsului „îmi place” sau „nu îmi place"; deşi este un test de creativitate, scorarea sa este complet obiectivă; influenţa dezirabilităţii sociale este minimală.

BWAS a fost adaptat şi etalonat pe populaţia României în perioada Decembrie 2008 – Aprilie 2009. În România a fost tradus şi adaptat de Dragoş Iliescu şi Raluca Livinţi.

Informatii suplimentare pot fi obtinute online la www.testcentral.ro , ori contactând telefonic D&D Consultants, publisher-ul românesc al instrumentului.

( 7 iunie )

 

 

Reduceri de 30 % la cartile din Domeniile "PEDAGOGIE" si "ASISTENTA SOCIALA" de la Editura Polirom. Detalii mai jos.

In saptamina 18 - 24 mai, cartile din Domeniul "COMUNICARE, RELATII PUBLICE" de la Editura Polirom, beneficiaza de o reducere de pret de 30 %. Oferta este valabila doar pentru comenzile online. Pentru aceasta este necesar sa va creati un cont pe site-ul editurii. Mai multe detalii aici .

 

 

Reduceri de 30 % la cartile din Domeniul "COMUNICARE, RELATII PUBLICE" de la Editura Polirom. Detalii mai jos.

In saptamina 11 - 17 mai, cartile din Domeniul "COMUNICARE, RELATII PUBLICE" de la Editura Polirom, beneficiaza de o reducere de pret de 30 %. Oferta este valabila doar pentru comenzile online. Pentru aceasta este necesar sa va creati un cont pe site-ul editurii. Mai multe detalii aici .

 

 

D&D/TestCentral. Licentiere teste psihologice - varianta scorare manuala

D&D/Testcentral a trecut pentru o parte a testelor reprezentate in Romania la o relaxare a politicii de licentiere.

Astfel, pentru un numar (deocamdata redus, dar care va creste) de teste, este posibila acum si achizitionarea scorarii manuale. Foile de scorare manuala sunt foi autocopiative si permit scorarea rapida si eficienta a profilului.

Testele pentru care este posibila achizitionarea scorarii manuale sunt la acest moment urmatoarele:

- STAI-Y (State-Trait Anxiety Inventory, Form Y)

- STAI-C (State-Trait Anxiety Inventory, Form C)

- STAXI-2 (State-Trait Anger Expression Inventory, 2)

- MAB-2 (Multidimensional Aptitude Battery, 2)

Prin aceasta oportunitate, venim in intampinarea acelor specialisti carora varianta cu scorare manuala le este mai la indemana in procesul activitatii psihologice, precum si specialistilor care nu dispun de o infrastructura logistica sofisticata si care nu au acces la internet pentru a realiza scoarea online.

Lista de preturi – varianta cu scorare manuala

Mai multe detalii legate de preturi puteti afla la www.testcentral.ro

14.05.2009

 

 

Reduceri de 30 % la cartile din Domeniul "PSIHOLOGIE" de la Editura Polirom. Detalii mai jos.

In saptamina 4 - 10 mai, cartile din Domeniul "PSIHOLOGIE" de la Editura Polirom, beneficiaza de o reducere de pret de 30 %. Oferta este valabila doar pentru comenzile online. Pentru aceasta este necesar sa va creati un cont pe site-ul editurii. Mai multe detalii aici .

 

 

Teste psihologice in limba maghiara prin OS Romania / TestCentral

In urma intrarii D&D / TestCentral in parteneriat cu Giunti OS Italy, avem posibilitatea de a oferi clientilor nostri servicii transfrontaliere, in tari din intreaga Europa. De interes major pentru o parte din psihologii romani ar trebui sa fie testele psihologice in limba maghiara. In special acesta este cazul pentru acei psihologi care profeseaza in maghiara sau care au interactiuni frecvente cu clienti care vorbesc preponderent sau exclusiv aceasta limba.

Colaborarea D&D / TestCentral / OS Romania cu filiala Giunti OS din Ungaria, OS Hungary, face posibil accesul psihologului din Romania la testele adaptate cu grija si dedicare de colegii nostri maghiari.

Printre testele care sunt astfel disponibile pentru specialistii din Romania se numara:

- WISC–IV (Wechsler Intelligence Scale for Children)
- Raven (Matricile Progresive Raven, in formele SPM, CPM, APM-I si APM-II)
- SCID–I (Interviul Clinic Structurat pentru DSM, Axa I)
- SCID–II (Interviul Clinic Structurat pentru DSM, Axa I)
- BVRT (Benton Visual Retention Test)
- STAI-Y (State-Trait Anxiety Inventory)
- STAXI-2 (State-Trait Anger Expression Inventory)
- BFQ–C (Testul Big Five pentru Copii)
- BFQ (Big Five Questionnaire)
- TOM (Testul de Orientare Motivationala)
- PASAT (Poppleton-Allen Sales Aptitude Survey)
- Testul Rorschach
- Testul Szondi
- TAT (Testul de Aperceptie Tematica)
- CAT (Testul de Aperceptie pentru Copii)
- ... precum si alte probe, precum Claves, GAT, PAS, SAFA etc.

Daca doriti sa achizitionati unul din testele respective, va rugam sa consultati site-ul editorului maghiar (OS Hungary), dand click aici.

Dupa ce va hotarati asupra produsului si cantitatii dorite, va trebui sa parcurgeti alaturi de noi pasii legati de certificarea utilizatorului si de facturare, in conformitate cu legea romana. Costul suportat pentru fiecare produs este similar cu cel de pe site-ul editorului maghiar, insa echipa OS Romania / TestCentral preia formalitatile legate de vama, import, livrare si facturare in moneda nationala.

Pentru comenzi ne puteti contacta la oricare din numerele de telefon de mai jos.

Tel/Fax:  +4 021 230 45 99

Tel: +4 021 230 51 50
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Web:   www.testcentral.ro

(01 mai 2009)

 

 

- Componenta comisiilor de la Colegiul Psihologilor

In urma voturilor de la Conventia Nationala, s-a stabilit componenta comisiilor de la Colegiul Psihologilor. Validarea lor urmeaza a fi facuta in data de 10 aprilie. Membrii comisiilor ii puteti vedea aici .

 

 

- Reduceri de 30 % la cartile din Colectia "CARIERA. SUCCES. PERFORMANTE" de la Editura Polirom.

In saptamina 30 martie - 5 aprilie, cartile din Colectia "CARIERA. SUCCES. PERFORMANTE" de la Editura Polirom, beneficiaza de o reducere de pret de 30 %. Oferta este valabila doar pentru comenzile online. Pentru aceasta este necesar sa va creati un cont pe site-ul editurii. Mai multe detalii aici .

 

 

- Mesajul lui Doru Dima adresat psihologilor cu libera practica

Adresat psihologilor (cu libera practica - s.n.) care vor fi prezenti la Conventia Nationala din 28 martie de la Bucuresti. Mesajul il puteti citi aici

(24 martie 2009)


 

Convocarea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din Romania, în data de 28.03.2009

Colegiul Psihologilor din România

Anunţ

În Şedinţa Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 14.03.2009, s-a hotărât:

I. Convocarea Consiliului Colegiului Psihologilor din România în data de 28.03.2009, ora 08:30, la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti pentru a se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare internă;

II. Convocarea Convenţiei naţionale în data de 28.03.2009, ora 10,00:

DISPOZIŢIE

privind convocarea Şedinţei Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005 coroborate cu dispoziţiile art. 41 lit. c) din Legea nr. 213/2004,

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România d i s p u n e:

Art. 1. - Aprobarea convocării şedinţei Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România în data de 28 martie 2009, orele 10,00, în Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, situată la parterul imobilului din Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, cod 050107, Bucureşti.

Art. 2. - (1) Aprobarea ordinei de zi a şedinţei, după cum urmează:

a) prezentarea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului Colegiului Psihologilor din România;

b) aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România şi modificarea Codului deontologic şi a Codului de procedură disciplinară;

c) prezentarea candidaţilor propuşi de către filialele teritoriale pentru funcţiile de preşedinte şi membri ai Comitetului director ai Colegiului Psihologilor din România;

d) alegerea şi validarea preşedintelui şi membrilor Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România;

e) aprobarea altor acte, potrivit hotărârii plenului Convenţiei naţionale.

(2) Secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.

Art. 3. - (1) Prezenta dispoziţie este adusă la cunoştinţa membrilor Colegiului Psihologilor din România prin mass-media, în condiţiile legii.

(2) Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 213/2004, Convenţia naţională este constituită din reprezentanţii membrilor Colegiului Psihologilor din România, desemnaţi de către filialele teritoriale.

Preşedinte,

Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN

III. Precizări pentru candidaţii propuşi pentru funcţia de preşedinte al Colegiului şi ai comisiilor Comitetului Director:

1. Este obligatoriu ca toţi candidaţii propuşi de către Convenţiile Teritoriale ale filialelor Colegiului Psihologilor din România să aducă personal sau să trimită prin poştă „Declaraţia de interese" (Anexa nr. 1), până la data de 28.03.2009 (dată la care va avea loc Convenţia Naţională), completată.

2. Anexa nr. 2 se va completa de către cei aleşi în comisiile Comitetului Director după ce va avea loc Convenţia Naţională.

3. Curriculum Vitae - Model European-Europass (model necompletat) - se va trimite in format electronic prin email la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

4. Este obligatoriu ca toţi candidaţii propuşi pentru funcţia de preşedinte al Colegiului Psihologilor din România să aducă personal sau să trimită prin poştă o declaraţie pe proprie răspundere că nu a făcut poliţie politică şi nu a colaborat cu securitatea înainte de anul 1989 (aceasta se scrie de mână).

Documentele menţionate mai sus se centralizează la secretarul şef al Colegiului.

 


Proiect hotarare - Regimul incompatibilitatilor si conflictului de interese membri Consiliului CPR

Colegiul Psihologilor din România

Proiect

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Normelor privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor organelor de conducere şi control ale Consiliului Colegiului Psihologilor din România

În temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005,

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor organelor de conducere şi control ale Consiliului Colegiului Psihologilor din România, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. - De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România.

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România

Nicolae Mitrofan

Normele le puteti descarca de aici

 

 

Testul Rorschach

Editura Profex are placerea sa anunte lansarea in distributie comerciala pe piata din Romania a Manualului de Psihodiagnostic Rorschach, ce il are ca autor pe Ewald Bohm, detinator al premiului National al DDR, in 1960. Aparut initial in anul 1948, la imperioasa solicitare a sistematizarii diagnozei cu tehnica Rorschach, manualul se afla la a patra editie. Trecerea lui de-a lungul a aproape cincizeci de ani prin reactualizari şi resistematizări, a determinat de fiecare data imbogatirea cu un nou aport informational, iar actualmente face ca manualul sa fie considerat o prezenta nelipsita din biblioteca oricarui profesionist.

DESCRIERE REZUMATIVa. Cunoscut ca Testul Petelor de Cerneala, Testul Rorschach este o metoda proiectiva de evaluare a personalitatii, bazata pe sistemul de scorare Exner/Comprehensiv, ceea ce il face sa se afle la granita dintre obiectivitatea testelor psihometrice si subiectivitatea testelor proiective. Manualul de fata este o introducere in interpretarea conduitelor umane, ce ofera flexibilitate si multiplicitate, deosebindu-se de tendinta prezentului de a face o contabilitate a simptomelor si o simpla incadrare intr-un diagnostic. În conceptia autorului, fiinta umana trebuie analizata din punctul de vedere al subiectivitatii, al adancului necunoscut al inconstientului, proiectat in relatiile sale cu lumea.

UTILITATE. Manualul de Psihodiagnostic Rorschach are o aplicabilitate incepand de la 14 ani, in numeroase domenii cum ar fi: psihologia muncii, psihologia tinerilor si consilierea educationala, psihologia militara, consilierea matrimoniala si familiala, expertiza judiciara, diagnosticul psihiatric, in cercetare, etc. Incadrarea in categoria testelor de tip C îl face disponibil exclusiv psihologilor, si specialistilor acreditati in uzul testului. Metoda se bazeaza pe analiza impresiei initiale pe care individul si-o face asupra petelor de cerneala prezentate in plansele aferente testului.

Testul Rorschach

Contine manualul testului, Set de 10 planse orientative de cotare, Set de 10 planse Rorschach - 220 Euro

În cazul în care decideti achizitia prezentului test sau sunteti interesati sa obtineti mai multe informatii va rugam sa ne contactati. Tranzactiile se desfasoara in lei la cursul BNR din ziua facturarii, cu adaugarea TVA-ului.


Informatii suplimentare la www.testcentral.ro

(22 ianuarie 2009)

 

 

Testul de creativitate TORRANCE

Dorim sa anuntam pe aceasta cale lansarea in distributie comerciala pe piata din Romania a unuia dintre cele mai celebre instrumente utilizate la nivel international pentru masurarea creativitatii: Torrance Tests for Creative Thinking (TTCT) – elaborate de Paul E. Torrance.


Testul este disponibil spre achizitie in varianta de scorare manuala.


Torrance de Gandire Creativa (TTCT) - reprezinta o metoda de masurare hibrida, cantitativ-calitativa si este bazat pe culegerea deschisa, proiectiva, a raspunsurilor persoanei evaluate însotite de o schema riguroasa de analiza a acestor raspunsuri. Modelul de scorare cantitativa este completat nu doar de indicatii detaliate, care rezulta într-un acord inter-evaluatori si în fidelitati neasteptat de mari, ci deopotriva de un set de norme, care fac ca scorurile finale sa fie raportate în mod standardizat si cu referinta la un etalon riguros.

Testele Torrance de Gândire Creativa tind la evaluarea exprimarii creativitatii în doua ipostaze fundamentale: o ipostaza în care reactiile la stimuli sunt culese de la persoanele evaluate sub forma verbala si una în care reactiile sunt culese sub forma figurala, în desene. Pentru fiecare din aceste ipostaze sunt oferite doua forme alternative, Forma A si Forma B. Astfel, Testele Torrance de Gândire Creativa se regasesc în patru forme: Formele Figurale A si B si Formele Verbale A si B.

Materialele necesare testarii cu Testele Torrance de Gândire Creativa sunt pe de o parte caietele de testare, care contin stimulii si în care se înregistreaza si reactia persoanelor evaluate; pentru administrare este nevoie de asemenea de un manual de instructiuni. În Statele Unite sunt publicate doua brosuri separate, numite „Manual de instructiuni pentru Formele Figurale A si B ale TTCT” si respectiv „Manual de instructiuni pentru Formele Verbale A si B ale TTCT”. In manulul in limba romana a testului, acestea sunt incluse drept sectiunile majore A si B.

Pentru scorarea raspunsurilor date la oricare din formele Testelor Torrance de Gândire Creativa este necesara consultarea unor manuale de scorare si completarea grilei de scorare. In varianta româneasca a testului sunt incluse în prezentul manual, ca sectiunile majore C si D, sub numele „Manual de scorare structurata pentru Formele Figurale A si B ale TTCT” si „Manual de scorare structurata pentru Formele Verbale A si B ale TTCT”.

Etalonul românesc pentru Testele Torrance de Gândire Creativa este voluminos, deoarece este construit separat pentru cele patru forme ale testului, pe multiple segmente de esantion, alese atât pe considerente de an scolar, cât si pe considerente de vârsta si este inclus in manualul testului.

Informatii suplimentare pot fi obtinute online la www.testcentral.ro, ori contactand telefonic D&D Consultants, publisher-ul romanesc al instrumentului.

(10.01.2009)

 
Psihologie