PARTENERI

Revista Stiinta si Tehnica
cabinet psihologic sinziana burcea autism
blog autism sinziana burcea
Orange pen

Cine e Online

Avem 55 vizitatori online

Login PortalSondaj de opinie

Credeti ca Legea 213 din 2004 trebuie modificata ?
 
Vizite din Mai 2008
Web Counter
Website Hit Counter
PageRank
Interventie, asistenta si consiliere

 

 

 

CURS
INTERVENŢIE, ASISTENŢĂ, CONSILIERE PERSONALĂ PSIHOLOGICĂ

60 credite acordate de Colegiul Psihologilor din România
şi
12 credite MEC
desfăşurare în 2 week-end-uri (v+s+d) – 450 ron/ week-end

22, 23 şi 29, 30 noiembrie  2014 – BUCUREŞTI
noiembrie 2014 – CONSTANŢA
noiembrie 2014 – TULCEA
noiembrie 2014 – SUCEAVA
noiembrie 2014 – TÂRGU MUREŞ

(data exactă va fi anunțată ulterior formării grupei)

 

Coordonatori curs:
- Svetlana Rusnac – doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Decan al Facultăţii Psihologie şi Asistenţă Socială, şef catedră Psihologie, director Institut de Formare şi Cercetare Socială în Republica Moldova
- Gonţa Victoria – doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Şef catedră Psihosociologie şi Asistenţă Socială în Republica Moldova
- Cracsner Edmond-Constantin – lector univ. dr., preşedinte filiala CPR Bucureşti, supervizor în specialitatea Psihologie Clinică
- Popa Cristian - medic specialist psihiatrie, formator certificat CNFPA in domeniul management, dezvoltare personala, comunicare, cu formare profesională în Analiză Tranzacţională, Asociaţia Română de Analiză Tranzacţională

 

CONTACT, ÎNSCRIERI, DETALII  şi TEMATICĂ:

Psiholog COMĂNEANU Maria

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asistent Manager Tel.: 0734 21 88 55 ;  0765  50 75 29

Sau pe site: www.epsiho.ro şi  www.asociatia-phoenix.ro
TEMATICA CURS

„Terapeutul şi minimul necesar de cunoştinţe despre consilierea şi dezvoltarea personală”

1.    Introducere, delimitări conceptuale: sănătate şi boală; abordările psihologice, psihodiagnostice şi de evaluare clinică.              
2.    Tehnici şi metode folosite în vederea (psiho)diagnozei:
- observaţia şi metodele observaţionale, interviul standardizat şi nestandardizat , anamneza, convorbirea, chestionarele, ş.a.;
- probe sau instrumente de evaluare standardizate/nestandardizate, autorizate/neautorizate ;
- construirea unor portofoliu de colecţionare a  rezultatelor unor alte tipuri de evaluări.  
Investigarea proceselor cognitive, intelectuale, afective şi a personalităţii: descrierea diferitelor procese şi importanţa cunoaşterii rezultatelor evaluării acestora.
Modalităţi de alegere a instrumentelor de evaluare în funcţie de particularităţile clientului, delimitate prin tehnica interviului.
* Prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare, evaluare - aplicaţie practică; exemple de fişe completate.
3.         Aplicarea de probe şi interpretarea lor – exerciţii şi recomandări practice.
Interpretarea rezultatelor probelor discutate şi aplicabilitatea acestor concluzii.
Scopul evaluării în delimitarea diferenţelor de sex-vârstă-rol şi selectarea ulterior a metodelor de lucru cu clienţii.
*Lucru individual şi în echipe: aplicare de probe şi interpretare; formularea concluziilor.
4.         Depistare, diferențiere şi delimitare a: tulburărilor psihologice, psihopatologice
( noţiuni obligatorii de psihopatologie):
- Tulburarea depresivă şi tulburarea bipolară
- Tulburarea anxioasă
- Tulburări de comportament alimentar şi tulburări de somn
- Tulburări de personalitate
- Disfuncţii sexuale
- Tulburările adictive ( comportamentul adictiv în consumul de droguri şi altele)
*Atelier – formarea deprinderilor de delimitare, diferenţiere a celor mai importante tulburări psihologice pentru a ne asigura că urmează să se lucreze cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic.
5.         Metode şi tehnici de intervenţie, asistenţă, consultanţă personală:
- modelele acţionale sau comportamentale, cognitiv-comportamentale, modele raţional-emoţionale şi/sau modele de consiliere bazate pe realitate;
- modelele experenţiale, modele existenţialiste, modele nondirective sau de consiliere  centrată pe persoană;
- modele individuale şi de grup, pentru categorii diferite de vârstă.
Modalităţi de intervenţie terapeutică (exemple de programe de lucru).
*Atelier – alegerea celor mai potrivite modele ca metode sau tehnici de intevenţie şi elaborarea unui program pentru o anumită problematică delimitată în urma evaluării.


„Terapeutul şi clientul în activitatea de consiliere, transformare şi dezvoltare personală”

1.     Relaţia terapeutică - descriere şi înţelegere a conceptelor de: relaţie terapeutică,transfer,contratransfer şi alte procese manifestate la acest nivel.
Crearea spațiului de interacţiune cu persoanele client: spaţiul de lucru, contactul emoţional, mental, relaţional, condiţiile şi contractele de colaborare.
Rolul relaţiei terapeutice, modalităţi de construirea a acesteia, menţinerea şi utilizarea ei în procesul terapeutic.
Conştientizarea în aceeaşi măsură a importanţei factorilor de personalitate ai terapeutului, a propriile resurse terapeutice personale şi profesionale de construire a relaţiei terapeutice, a unui stil personal-profesional de utilizare a relaţiei terapeutice.
* Tipologii ale diverselor categorii de pacienţi şi tipuri de terapeuţi.
2.    Resursele clientului– delimitarea acestora din cadrul concluziilor de la evaluare  şi activarea acestora. Cunoaşterea şi recunoaşterea mecanismelor de apărare.
Atitudinile clientului faţă de acestea, conştientizarea, recunoaşterea şi acceptarea lor – modalităţi de autodezvoltare .
*Atelier – exerciţii de analiză a acestor resurse, prin extragerea lor din evaluare,
– exerciţii şi exemple de analiză terapeutică şi autoanaliză a manifestărilor atitudinale, emoţionale, fizice şi cognitive.
3.     Prezentarea problemei/problemelor. Investigarea situaţiilor problemă: informaţii specifice, punctele cheie din schemele/tiparele reactive, stabilirea corelaţiilor de ansamblu cu nivelele la care se manifestă.
Metode de construire a „hărţii/teritoriului” iniţial –„poziţiei actuale de viaţă”, de manifestare a  pacientului/clientului. Analiza „scenariului actual de viaţă” şi  conştientizarea ideii de renunţare la el.  Exerciţii de „identificare şi analiză de rol/roluri".
*Atelier – Lucru individual şi în echipe: întocmirea unei hărţi iniţiale a unei persoane evaluate.
4.    Pregătirea pentru tratamentul psihoterapeutic. Analiza aşteptărilor.
5.     Evocarea şi evaluarea amintirilor ţintă. Particularităţile psihice ale clientului pe diferite problematici (ex. traume, abuz, adicţii ş.a.). Lucrul cu scopurile clinice ale traumei, abuzului, tulburărilor identificate la client.


„Munca terapeutului consilier în procesul de dezvoltare şi transformare personală a  clientului”

1.    Metode şi tehnici de intervenţie, asistenţă, consultanţă personală:
- Renunţarea la „povestea actuală de viaţă”: externalizarea problemei, trasarea istoriei problemei, explorarea efectelor problemei, poziţionarea în context, deconstrucţia/demontarea problemei, elaborarea soluţiilor potenţiale ale situațiilor problematice: identificarea soluţiilor, crearea de alternative, verificarea sau repoziţionarea în context.
*Atelier – Lucru individual şi în echipe: demontarea unei problemei şi identificarea soluţiilor, discutarea alternativelor.
2.    Construcţia/reconstrucţia poveştii alternative. Metode de reconstruire şi redescoperire, cu „paşii” clientului a „hărţii/teritoriului” final. Exerciţii de „identificare şi analiză de rol nou ".   
- Exemple de tehnici precum: stingerea comportamentelor nedorite, desensibilizarea sistematică, tehnica modelării, tehnica asertivă şi tehnica contractului, tehnici de comunicare, ş.a.
*Atelier – Lucru individual şi/sau în echipe: Construcţia/reconstrucţia „noii hărţi”.
3.     Prelucrarea informaţiilor negative, distructive rezultate din aceste problematici.
*Atelier – Lucru individual şi/sau în echipe: identificare-conștientizare-analiză şi prelucrare prin joc de rol: vechi şi nou.
4.   Alcătuirea programelor de consiliere pentru diverse categorii de clienţi şi familiile, aparţinătorii acestora, în funcţie de problematică (ex. traume, abuz, adicţii ş.a.).
* Exemplificare prin programe realizate; aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă.
5.     Evaluarea eficienţei muncii cu clientul, evaluarea soluţiilor adoptate împreună cu acesta şi urmărirea atingerii scopurilor.
*Atelier – dezvoltarea unor modalităţi de follow-up a clientului (de urmărire a continuării muncii cu acesta).
6. Evaluare finală curs

 
Psihologie