PARTENERI

Revista Stiinta si Tehnica
cabinet psihologic sinziana burcea autism
blog autism sinziana burcea
Orange pen

Cine e Online

Avem 20 vizitatori online

Login PortalSondaj de opinie

Credeti ca Legea 213 din 2004 trebuie modificata ?
 
Vizite din Mai 2008
Web Counter
Website Hit Counter
PageRank
Norme incompatibilitate comentate

 

 

Dacă tot am comentat Codul deontologic, acum a venit vremea să comentăm şi proaspetele norme de incompatibilitate/conflict de interese

 

 

NORME

privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor organelor de conducere şi control ale Consiliului Colegiului Psihologilor din România

 

 

În alte vremuri li se spunea „organe de conducere şi de stat”. Vremurile au trecut „organele” au rămas :D …sau ne-au rămas, că e de ale noastre, din popor Laughing

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta hotărâre reglementează regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese ce pot interveni în exercitarea calităţii de membru în organele de conducere şi control ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiul.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică membrilor Consiliului Colegiului, psihologilor desemnaţi drept candidaţi pentru ocuparea funcţiilor în cadrul organelor de conducere ale Colegiului, celor care ocupă astfel de funcţii şi celor mandataţi pentru desfăşurarea activităţilor de control asupra modului de exercitare a profesiei de psiholog.

După cum se vede se aplică numai la persoanele cu funcţii. Ceea ce dintr-un anumit punct de vedere e OK.

Art. 3. - (1) Se află într-o situaţie de incompatibilitate membrul organelor de conducere şi control ale Colegiului care îşi exercită atribuţiile legale în împrejurări care aduc atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri, ori care ar crea o stare de îndoială asupra imparţialităţii şi obiectivităţii acestuia.

Sună bine „membrul organelorLaughing

(2) Conflictul de interese reprezintă una dintre situaţiile de fapt şi de drept care influenţează sau poate influenţa capacitatea membrilor organelor de conducere şi control ale Colegiului de a acţiona cu obiectivitate şi imparţialitate sau care îl împiedică, în orice moment al exercitării mandatului său, să acorde prioritate intereselor tuturor membrilor Colegiului, situându-l într-o stare de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de psiholog sau cu deţinerea calităţii de membru într-un organ de conducere sau de control al Colegiului.

Sunt doar declaraţii de intenţie, să vedem ce zice mai jos, la partea detaliată.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii privind regimul incompatibilităţilor

Art. 4. - (1) Prezentul capitol detaliază stările de incompatibilitate în exercitarea profesiei de psiholog, în aplicarea prevederilor art. 21 lit. b) şi c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege, precum şi pentru detalierea şi punerea în aplicare a celorlalte dispoziţii privind alegerea organelor de conducere ale Colegiului.

(2) Incompatibilităţile privind calitatea de membru în organele de conducere şi control ale Colegiului sunt cele reglementate de lege, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu.

Pai Legea 213 spune cam aşa:

Art. 20. - Nu poate exercita profesia de psiholog cu drept de liberă practică:

a) psihologul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de psiholog şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;

b) psihologul căruia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească;

c) psihologul căruia i s-a suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sancţiune disciplinară, pe durata suspendării.

Art. 21. - Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este incompatibilă cu:

a) desfăşurarea oricărei activităţi de natură a aduce atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri;

b) starea de sănătate necorespunzătoare, certificată de Comisia de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, potrivit legii;

c) folosirea cu bună ştiinţă a cunoştinţelor sau metodelor profesionale în defavoarea persoanei sau în scop ilegal”

 

Dacă art 20 este relativ clar, art 21 e destul de ambiguu. De ce? Păi nu e definit ce înseamnă: „atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri”, starea de sănătate necorespunzătoare”. Care sunt faptele de natură să aducă atingere demnităţii profesionale, şi, mai mult, cine judecă dacă o stare de sănătate este necorespunzătore ? Există norme pentru starea de sănătate a unui membru in Colegiul Psihologilor?

Art. 5. - Calitatea de membru al organelor de conducere ale Colegiului este incompatibilă cu:

a) desfăşurarea oricăror activităţi care atrag activarea stării de incompatibilitate cu calitatea de membru al Colegiului, potrivit dispoziţiilor legii;

Care sunt acele activitati ? Concret?

b) suspendarea sau încetarea dreptului de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare;

c) desfăşurarea unor activităţi de natură a discredita şi defăima Colegiul, ca organizaţie profesională reprezentativă, precum şi organele acestuia de conducere şi de control;

Dacă critici Colegiul sau pe membrii acestuia, poate fi considerată „activitate de discreditare şi defăimare”? Cu siguranţă da, pentru că este la latitudinea celor care de obicei sunt criticaţi. Deci, încă o metodă de a se închide gura celor incomozi. Asta se suprapune şi cu acea decizie care practic închidea gura la toată suflarea de psihologi cu liberă practică. Cu alte cuvinte: fiţi cuminţi şi ciocu mic …

d) desfăşurarea unor acţiuni de natură a aduce atingere funcţionării normale a Colegiului;

Adică ? Care ar fi acele acţiuni ?

e) desfăşurarea unor activităţi de promovare sau implementare a unor măsuri ilegale, contrare prevederilor actelor normative în vigoare privind exercitarea activităţii profesionale de către psihologi;

f) difuzarea ilegală a informaţiilor confidenţiale privind activităţile psihologice desfăşurate, acţiuni care au ca scop discreditarea şi defăimarea psihologilor, a activităţilor profesionale desfăşurate de către aceştia sau a beneficiarilor serviciilor psihologice.

g) funcţia de tip administrativ deţinută în cadrul Colegiului, care ar putea reclama prezenţa unui conflict de interese;

h) stabilirea existenţei unui conflict de interese cu o altă funcţie publică sau privată remunerată sau neremunerată.

Cine stabileşte că există un astfel de conflict de interese? Care sunt criteriile? Care sunt acele funcţii publice/private care creează conflicte de interese ? Nu ar fi normal să se stabilească acum cazurile în care există un conflict de interese, iar în rest să existe o comisie care să trateze excepţiile.

Art. 6. - (1) Calitatea de membru al organelor de control profesional ale Colegiului este incompatibilă cu:

a) desfăşurarea oricăror activităţi care atrag activarea stării de incompatibilitate cu calitatea de membru al organelor de conducere ale Colegiului, potrivit dispoziţiilor legii şi a prezentelor norme;

b) prezenţa unui conflict de interese cu psihologii cu drept de liberă practică sau formele de exercitare a profesiei asupra cărora urmează să realizeze activitatea de control şi supraveghere profesională;

Păi dacă cei care fac controlul au şi ei cabinete sau lucrează în cadrul unor cabinete, asta nu e conflict de interese? Plus ca pe ei cine îi controlează? Se controlează singuri ?

c) existenţa oricărui litigiu de ordin comercial sau profesional între psihologul care urmează să îndeplinească atribuţii de control profesional şi entităţile supuse controlului profesional.

Unul din puţinele lucruri clare din normele astea.

(2) Membrii Colegiului care au fost sancţionaţi cu mustrare sau avertisment, conform legii, nu mai pot fi mandataţi de Comitetul director pentru desfăşurarea activităţilor de control asupra modului de exercitare a profesiei de psiholog.

Art. 7. - Calitatea de membru al Comisiei metodologice din cadrul Comitetului director al Colegiului este incompatibilă cu:

a) desfăşurarea oricăror activităţi care atrag activarea stării de incompatibilitate cu calitatea de membru al organelor de conducere ale Colegiului, potrivit dispoziţiilor legii şi a prezentelor norme.

b) îndeplinirea oricărei activităţi de producere, distribuţie, vânzare directă, precum şi de experimentare şi cercetare în vederea comercializării ori distribuirii, cu privire la metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică;

c) calitatea de asociat şi/sau administrator într-o entitate care desfăşoară activităţi de producere, distribuţie, vânzare directă, precum şi de experimentare şi cercetare în vederea comercializării ori distribuirii, cu privire la metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică;

d) calitatea de soţ, rudă sau afin până la gradul al II-a, inclusiv, cu asociatul sau administratorul dintr-o entitate care desfăşoară activităţi de producere, distribuţie, vânzare directă, precum şi de experimentare şi cercetare în vederea comercializării ori distribuirii, cu privire la metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică;

Dacă soţul/soţia/copiii lucrează într-o astfel de firmă, fără a fi asociat/administrator, atunci cum stă treaba ? Membrul respectiv nu trebuie să se abţină?

(2) Membrii Comisiei metodologice din cadrul Comitetului director al Colegiului se vor abţine în mod obligatoriu de la orice act de analiză şi decizie cu privire la cererile depuse de către soţul, ruda sau afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv, sau a căror obiect îl constituie activitatea profesională a soţului, rudei sau afinului acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv.

Am impresia că se repetă în altă formă alin 1.d., lăsând loc la unele manevre. La 1.d nu ai voie să faci parte din comisia metodologică, la alin 2, deja e vorba numai de abţinere. Care e corectă, că se cam calcă în picioare. Dacă ai rude până la gradul 2 într-o astfel de firmă nu ai voie să faci parte din Comisia metodologică. Deci cum poţi să te abţii de la acţiunile din cadrul comisiei legate de o astfel de persoană? Căci teoretic nu ai cum să faci parte din aceea comisie. Cred că e pusă aiurea, băgată la fel pentru toate articolele, fără să se mai gândească la ce au scris mai înainte. Norme făcute cu Copy-Paste :D

Art. 8. - (1) Calitatea de membru al Comisiei de deontologie şi disciplină din cadrul Comitetului director al Colegiului este incompatibilă cu desfăşurarea oricăror activităţi care atrag activarea stării de incompatibilitate cu calitatea de membru al organelor de conducere ale Colegiului, potrivit dispoziţiilor legii şi a prezentelor norme;

(2) Membrii Comisiei de deontologie şi disciplină din cadrul Comitetului director a Colegiului se vor abţine în mod obligatoriu de la orice act de analiză şi decizie cu privire la actele de sesizare depuse de către soţul, ruda sau afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv, sau a căror obiect îl constituie activitatea profesională a soţului, rudei sau afinului acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv.

Art. 9. - Persoanele care îndeplinesc calitatea de membru în comisiile aplicative din cadrul Comitetului director al Colegiului se vor abţine în mod obligatoriu de la orice act de analiză şi decizie cu privire la:

a) cererile şi documentele depuse în vederea obţinerii atestatului de liberă practică de către soţul, ruda sau afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv;

b) cererile şi documentele depuse în vederea înregistrării formelor de exercitare a profesiei de psiholog şi a structurilor de psihologie înfiinţate şi declarate de către soţul, ruda sau afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv;

c) cererile şi documentele depuse în vederea obţinerii altor documente de către soţul, ruda sau afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv;

d) cererile şi documentele depuse în vederea obţinerii avizării şi/sau creditării profesionale de către asociaţiile, fundaţiile, federaţiile sau celelalte entităţi care pot organiza şi desfăşura activităţi de formare profesională continuă, în care deţin calitatea de fondator, asociat, formator ori administrator, sau care sunt înfiinţate, conduse sau administrate de soţul, ruda sau afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv;

e) cererile şi documentele depuse în vederea obţinerii atestatului de liberă practică de către psihologul cu drept de liberă practică cu care au sau au avut încheiate contracte de supervizare profesională.

 

CAPITOLUL III

Conflictul de interese

Art. 10. - (1) Conflictul de interese reprezintă una dintre cauzele activării stării de incompatibilitate şi are la bază principiile desfăşurării activităţilor de reprezentare profesională a membrilor Colegiului, prevăzute la alin. (2) - (5).

(2) Principiul apărării prestigiului profesional este constituit din totalitatea îndatoririlor membrilor organelor de conducere ale Colegiului prin care este apărat şi promovat prestigiul profesiei de psiholog, cu rezonanţă în conştiinţa publică.

(3) Principiul supremaţiei interesul profesiei de psiholog (voi înţelegeţi ceva ?) este reprezentat de totalitatea acţiunilor desfăşurate de către membrii organelor de conducere ale Colegiului prin care se urmăreşte atingerea intereselor generale ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii şi ale actelor normative adoptate pentru aplicarea unitară şi detalierea dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) Principiul imparţialităţii actului de decizie este constituit din totalitatea normelor asumate în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor şi actelor de sesizare fără a pune la îndoială nepărtinirea membrilor organelor de conducere ale Colegiului.

(5) Principiul transparenţei actului de decizie este constituit din normele şi procedurile specifice de desfăşurare a activităţii de reprezentare profesională prin care se aduce la cunoştinţa publică motivele şi temeiul legal al măsurilor şi deciziilor adoptate.

Să înţeleg că Colegiul are „norme şi proceduri specifice” pentru tot ce zice aici? Hmmm… nu prea cred

Art. 11. - Persoanele care candidează pentru calitatea de membru în unul dintre organele de conducere ale Colegiului sunt obligate ca înainte de desfăşurarea procedurilor de alegere la nivel naţional să depună o declaraţie pe proprie răspundere, al cărui modelul este prezentat în anexa nr.1 referitoare la existenţa sau inexistenţa vreunei stări de incompatibilitate, inclusiv a unui conflict de interese, care ar avea efecte asupra eligibilităţii acestora.

Modelele le-am văzut. Da cum să declare cineva incompatibilitatea/conflictul de interese dacă normele/legea nu specifică clar care sunt acele situaţii. Se poate ca un candidat să considere că nu există astfel de incompatibilităţi, iar comisia să zică că de fapt există. Dat fiind că nu sunt clar definite, fiecare face ce vrea. Ar putea fi şi o modalitate de a elimina unele persoane incomode.

Art. 12. - (1) Membrii organelor de conducere şi control ale Colegiului vor depune o declaraţie pe proprie răspundere, al cărui modelul este prezentat în anexa nr.2, referitoare la existenţa sau inexistenţa vreunei stări de incompatibilitate, inclusiv a unui conflict de interese, care îi împiedică să acorde prioritate intereselor tuturor membrilor Colegiului sau care ar putea compromite exercitarea obiectivă şi imparţială a atribuţiilor ce le revin.

(2) Declaraţia de interese se depune în termen de 15 zile de la data validării mandatului ori, după caz, de la data desemnării.

(3) Persoanele care exercită calitatea de membru al organelor de conducere şi control ale Colegiului sunt obligate să declare imediat orice modificare apărută în legătură cu situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese.

Art. 13. - (1) Declaraţiile referitoare la conflictul de interese sunt publice şi se depun la secretariatul Comitetului director al Colegiului.

(2) Evidenţa declaraţiilor de interese se consemnează într-un registru special, ţinut de către secretariatul Comitetului director al Colegiului.

(3) Fapta psihologului care, cu intenţie, depune o declaraţie de interese care nu corespunde adevărului, constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(4) Incidenţa unei stări de incompatibilitate sau conflict de interese cu privire la calitatea de membru în cadrul organelor de conducere ale Colegiului conduce la încetarea de drept a acestei calităţi, confirmată prin hotărârea Comitetului director, la propunerea Comisiei de deontologie şi disciplină.

Art. 14. - (1) Se interzice folosirea de către un psiholog care îndeplineşte calitatea de membru al organelor de conducere sau control ale Colegiului, în interes privat, a însemnelor oficiale ale Colegiului, în afara atribuţiilor stabilite prin mandatul acordat.

(2) Se interzice psihologilor care exercită calitatea de membru al organelor de conducere ale Colegiului folosirea sau exploatarea directă ori indirectă a informaţiilor sau datelor confidenţiale, protejate de actele normative privind protecţia datelor cu caracter personal, obţinute în legătură cu exercitarea atribuţiilor organelor de conducere sau control, în scopul obţinerii de avantaje personale sau pentru terţi.

Art. 15. - Psihologilor care exercită calitatea de membru al organelor de conducere ale Colegiului le este interzisă exercitarea de presiuni sau influenţarea în vreun fel a personalului administrativ al Colegiului, în interes personal sau pentru obţinerea de foloase materiale pentru sine ori pentru creşterea prestigiului propriu.

O fi vorbind din experienţă ca sa zic aşa !!!

Art. 16. - Membrii organelor de conducere şi control ale Colegiului au obligaţia de a aduce de îndată la cunoştinţa Comisiei de deontologie şi disciplină orice presiuni sau ingerinţe în exercitarea atribuţiilor ce le revin, care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea.

Art. 17. - (1) Membrul Colegiului care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare a existenţei unui conflict de interese prevăzut în prezentul capitol se poate adresa Comisiei de deontologie şi disciplină.

(2) Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunică, în scris, modul de soluţionare a sesizării, în termen de 10 de zile de la data soluţionării acesteia.

10 zile e maxim ca să ţi se comunice o decizie. Dar care e termenul de rezolvare a sesizării? Eu aş face următoarele propuneri de termene pentru ediţia revizuită: calendele greceşti, paştele cailor, sfîntu’ aşteaptă …. şi mai sunt vreo cîteva da nu le pomenesc că tre’ sa fim decenţi Laughing În felul acesta oricine va şti sigur că după 10 zile de la termenul respectiv va primi soluţia la problema sa Laughing … asta dacă mai trăieşte Laughing

(3) Fapta celui care, cu ştiinţă, în sesizarea adresată Comisiei de deontologie şi disciplină, face afirmaţii mincinoase cu privire la existenţa conflictului de interese al unui membru al organelor de conducere şi control ale Colegiului constituie, infracţiune, sau după caz, abatere disciplinară şi se pedepseşte conform reglementărilor în vigoare.

Art. 18. - În cazul conflictului de interese prevăzut în prezentul capitol, Comisia de Deontologie şi Disciplină se poate sesiza din oficiu.

Art. 19. - Încălcarea obligaţiilor stipulate în prezentele norme constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, în raport cu gravitatea abaterii, potrivit prevederilor legale în vigoare.

După cum se vede apartenenţa sau colaborarea cu fosta securitate nu constituie motiv de incompatibilitate. Nici eventualele condamnări penale, cu excepţia săvârşirii „cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de psiholog”. Deci dacă ai săvîrşit infracţiuni, indiferent de natura lor, dar fără să fie legate de profesia de psiholog, eşti OK, poţi fi în comitetul director sau oriunde în Colegiu. Şi asta e scris în lege…Laughing.

În afară de cîteva reguli clare, în rest totul e o mare abureală. Ştim sigur că:

- trebuie să te abţii de la votul în comisii dacă acesta se referă la o rudă de gradul 2

- nu poţi face parte din comisia metodologică dacă ai rude de gradul 2 sau eşti administrator/acţionar la o firmă producătoare/distribuitoare de teste

- dacă cel care face controlul este în litigiu cu cel controlat

În rest, doar apă de ploaie, reguli vagi, declaraţii de intenţie, afirmaţii interpretabile, cu alte cuvinte o noua monstră de imbecilitate juridică marca CPR, cu care de altfel suntem deja obişnuiţi. Ar fi fost curios să scoată ceva bun cu adevărat, dar aşa…nu ne mai mira nimic. E curios cum au scos asta tocmai acum, în prag de alegeri, de ce nu mai demult, să ştie oamenii din timp ce şi cum, eventual să poată solicita acele lămuriri pe care le primeşti într-o viaţă viitoare. O fi cu dedicaţie poate ….. Plus că faptul că este atît de vag formulat totul lasă practic decizia la discreţia celor care interpretează. Să remarcăm că nu se spune nimic despre contestarea/atacarea deciziilor, nici măcar nu e clar cine stabileşte dacă e caz de incompatibilitate/conflict de interese. Totul e foarte ambiguu, adică la discreţia şi bunul plac al celor care conduc Colegiul. Naşpa să fii psiholog cu libera practică şi să ajungi la mîna ăstora. Concluzia: pai la asa colegiu, asa norme.....

 

Lucian Andries

25 Martie 2009

 

Puteti comenta acest articol pe Forum

La acest document lipsesc anexele, pentru că ele sunt simple formulare. Normele emise de CPR în varianta integrală le puteţi descărca de la rubrica Legislatie

Versiunea comentată a Normelor o puteţi descărca în format pdf de la Biblioteca Online - Alte

 


Comentarii (0)Add Comment

Scrie comentariu
Trebuie sa fii logat ca sa poti posta comentarii. Daca nu ai inca un cont, inregistreaza-te!

busy
 
Psihologie