PARTENERI

Revista Stiinta si Tehnica
cabinet psihologic sinziana burcea autism
blog autism sinziana burcea
Orange pen

Cine e Online

Avem 36 vizitatori online

Login PortalSondaj de opinie

Credeti ca Legea 213 din 2004 trebuie modificata ?
 
Vizite din Mai 2008
Web Counter
Website Hit Counter
PageRank
Studiu experimental privind dezvoltarea intelectuală a copiilor

 

 

 

Studiu experimental privind dezvoltarea intelectuală a copiilor

 

 

Ioana-Corina MARCU,

consilier psihologic experienţialist sub supervizare – formare in evaluarea si consilierea

experientialista a copilului, adultului, cuplului si familiei

ioanacorinamarcu.wordpress.com

 

Motto: “ Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea.”

(John W. Whitehead)

 

Rezumat

Ideea realizării acestei cercetări mi-a venit în timp ce observam spontan comportamentul de joc al copiilor din jurul meu. Adesea aceştia mi-au creat impresia că sunt cu mult mai dezvoltaţi intelectual decât eram eu când aveam vârsta lor sau decât ştiam din poveştirile părinţilor mei.

Studiul prezent îşi propune să demonstreze faptul că dezvoltarea intelectuală a copiilor se realizează mai repede în zilele noastre decât credea Jean Piaget. Acest lucru se datorează influenţelor socio-culturale ale societăţii contemporane, care sunt mult mai complexe şi mai solicitante astăzi decât acum 50 de ani. Am ales ca obiect de cercetare al studiului meu achiziţionarea reversibilităţii şi implicit conservarea greutăţii solidelor. Astfel am demonstrat faptul că acestea se achiziţionează mai devreme cu 1-2 ani. Studiul s-a bazat pe un experiment realizat pe un lot de 21 de subiecţi şi a pus în evidenţă evoluţia intelectuală precoce a copiilor supuşi cercetării. De asemenea, studiul arată că nu există o condiţionare a nivelului dezvoltării cognitive de către performanţele şcolare obţinute de copii. Rolul cel mai important pare a fi jucat de mediul social. Teoria lui Jean Piaget are nevoie de o reactualizare pentru că solicitările şi influenţele socio-culturale de acum 50 de ani au fost depăşite de cele din prezent.

Cuvinte cheie: reversibilitate, dezvoltare intelectuală,  influenţe socio-culturale.

 

 

I. Teoria lui Jean Piaget asupra dezvoltării cognitive

 

Teoria lui Jean Piaget asupra dezvoltării cognitive mai este cunoscută şi sub denumirea de “ teoria cognitiv-constructivistă”. Piaget a revoluţionat studiul asupra formării conceptelor la vârsta copilăriei si a inteligenţei. Realizând observaţii repetate asupra copiilor, inclusiv asupra celor trei copii ai săi, acesta a descoperit erori in rationamentele pe care le făceau. Astfel a ajuns la concluzia că sistemele logice coerente stau la baza gândirii copiilor.

Conceptele de bază pe care le foloseşte în teoria sa sunt preluate din biologie şi logică. Funcţionarea inteligenţei este descrisă în termeni biologici, precum asimilare, acomodare, adaptare. Structurile generate de funcţionarea inteligenţei sunt descrise în termeni logici, ca structuri logico-matematice, structuri de grup. Adaptarea la mediu se realizează prin două mecanisme principale care constau în schimburile continue ce se stabilesc între individ şi mediul său: asimilarea şi acomodarea. Mecanismul intern pe care se bazează dezvoltarea de la un stadiu la altul este cel al asimilării şi acomodării, care caracterizează omul încă din primele zile de viaţă. Pe plan biologic, aşa cum omul asimilează substanţe şi le transformă, tot aşa în plan psihologic obiectele suferă transformări atunci când sunt asimilate. Fenomenul invers asimilării se numeşte acomodare, proces prin care presiunile din mediul extern conduc la modificarea structurilor sau acţiunilor individului. Atunci când o schemă se dovedeşte a fi inadecvată în faţa unui obiect nou, prin acomodare se produc modificări şi diferenţieri ale schemei sau altfel spus, se realizează adaptarea schemei la realitatea obiectului. Adaptarea presupune echilibrul între asimilare si acomodare. Forma cea mai înalta de adaptare, după Jean Piaget, este inteligenţa.

Structurile cognitive nu sunt date şi nici formate o dată pentru totdeauna, dimpotrivă, ele apar şi se consolidează treptat, evoluând de la forme relativ simple la forme extrem de complexe. Caracterul evolutiv al structurilor cognitive este bine ilustrat de concepţia dezvoltării stadiale a gândirii formulate de Jean Piaget. Trecerea de la stadiul senzorio-motor la cel al gândirii preoperaţionale, apoi la stadiul operaţiilor concrete şi în final la cel al gândirii formale pune în evidenţă fără nici un dubiu evoluţia permanentă a structurilor cognitive, capacitatea lor de a se restructura şi remodela conform solicitărilor. Jean Piaget a stabilit patru stadii, astfel:

 

1. Stadiul senzorio-motor (0-2 ani) presupune o serie de achiziţii esenţiale pentru geneza gândirii: schema obiectului permanent, constantele formei, mărimii şi culorii, schema cauzalităţii obiective, schema anticipativă a transformărilor spaţio-temporale. Acum apar pentru prima dată germenii reversibilităţii(mergând prin casă copilul este capabil să revină la locul iniţial).

 

2. Stadiul preoperator (2-7 ani) are drept caracteristică principală dezvoltarea schemelor şi structurilor verbale ale limbajului şi împletirea acţiunilor directe asupra obiectelor cu funcţia designativ-cognitivă şi reglatoare a cuvântului: unicitatea imagine-denumire şi imagine-cuvânt-acţiune. Acţiunea rămâne orientată în sens unic, deoarece însăşi asimilarea centrată pe o configuraţie perceptiva are în mod necesar un sens unic.

 

3. Stadiul operaţiilor concrete (7-11 ani) se caracterizează prin apariţia şi intrarea în funcţiune a structurii operatorii propriu-zise, cu proprietăţile sale specifice: reversibilitatea, tranzitivitatea, asociativitatea. Operaţia cognitivă se aplică cu precădere asupra obiectelor sau imaginilor lor, caracterizându-se prin realizarea raporturilor de identitate, compunere, tranzitivitate, prin conservarea ansamblului, pe realizarea unor „grupări” bazate pe decentrări imediate.

Principalele operaţii ale acestui stadiu sunt: serierea, clasificarea, numeraţie în plan conceptual, organizarea noţiunilor în ansambluri flexibile graţie achiziţiei reversibilităţii, structuri operatorii pe clase şi pe relaţii(reversibilitatea prin reciprocitate).

Operaţiile concrete constituie un procedeu de sistematizare doar a fenomenelor existente la un moment dat. Copilul poate sistematiza sau asimila lucrurile pe care le întâlneşte, dar nu este capabil să aibă de-a face cu ceea ce nu se află nemijlocit în faţa lui sau cu ceea ce nu i-a fost dat in experienţa anterioară(Piaget, 1971). Astfel, el nu poate ieşi din limitele informaţiei care i se dă pentru a descrie sistematic tot ceea ce se produce.

Pornind de la ipoteza că raporturile intuitive ale unui sistem considerat sunt la un moment dat „grupate”, Piaget s-a întrebat după ce criteriu intern va recunoaşte gruparea. Răspunsul era evident, acolo unde există „grupare” există conservarea întregului afirmată ca o certitudine a gândirii sale.

Pentru a patrunde adevărata natura psihologică a grupării trebuie înteles faptul că toate aceste transformări solidare sunt, în realitate, expresia unui acelaşi act total, act de decentrare completă a gândirii. Trăsătura proprie schemei senzorio-motorii(percepţia), simbolului preconceptual şi chiar configuraţiei intuitive, constă în a fi întotdeauna centrată pe o stare particulară a obiectului, şi dintr-un punct de vedere particular al subiectului. Deci ea atestă întotdeauna o asimilare egocentrică la subiect. Trăsătura proprie echilibrului mobil ce caracterizează gruparea este, dimpotrivă, faptul că decentrarea devine brusc sistematică, atingându-şi limita: gândirea nu mai depinde în acest caz de stările particulare ale obiectului şi nu mai porneşte dintr-un punct de vedere particular al subiectului. Gruparea realizează astfel, pentru prima dată, echilibrul între asimilarea lucrurilor la acţiunea subiectului şi acomodarea schemelor subiective la modificările lucrurilor. Acest echilibru explică reversibilitatea, termen final al anticipărilor şi reconstituirilor senzorio-motorii şi mentale, şi cu ele compunerea reversibilă, caracteristică grupării.

Reversibilitatea este capacitatea gândirii de a executa aceeaşi acţiune în două sensuri de parcurs. Altfel spus, ea constă în apariţia şi integrarea în aceeaşi unitate funcţională a traiectoriei inverse a transformării de la situaţia B la situaţia iniţială A. Aşadar, avem de-a face cu două transformări: una directă, care înseamnă trecerea situaţiei iniţiale într-o oarecare stare finală, şi alta indirectă, cu sens opus, care permite revenirea pe plan mental la situaţia iniţială. Copilul trebuie să fie conştient că este vorba de aceeaşi acţiune. Daca nu este conştient de identitatea acţiunii, el nu se află încă la stadiul operator pentru că nu a achiziţionat încă reversibilitatea operatorie, ci doar inversarea. Plecând de la acest moment când copilul recunoaşte existenţa unui invariant care permite realizarea aceleiaşi acţiuni în două sensuri, reversibilitatea este posibilă şi gândirea poate realiza operaţii. Aceste oparaţii sunt mai întâi concrete, pentru că ele acţionează asupra obiectelor concrete, reale şi manipulabile. Reversibilitatea este mai întâi achiziţionată prin inversiune şi apoi prin reciprocitate.

Reversibilitatea prin inversiune unde se înlocuieşte adunarea cu scăderea, înmulţirea cu împărţirea, analiza cu sinteza, în mod simultan. Aceasta face posibilă înţelegerea conservării sau a invarianţei cantităţii, materiei sau masei. Reversibilitatea prin reciprocitate presupune A este egal cu B, precum şi B este egal cu A. La nivelul gândirii operatorii, după vârsta de 7 ani, reversibilitatea devine completă sub ambele forme.

Experimentele de „conservare a cantităţii” demonstrează că până la vârsta de 7-8 ani copii nu dezvoltă noţiunea de reversibilitate. O transformare operatorie nu se efectuează decât prin raportarea la un invariant. Dacă ne interesează unul dintre cele mai bune criterii de operativitate ale copilului atunci îl putem recunoaşte in procesul de conservare a invarianţilor dincolo de transformările aparente.Construirea invarianţilor în cadrul unui sistem de transformări este evaluat pornind de la faimoasele probe piajetiene de conservare: conservarea cantităţilor discontinue ca în proba jetoanelor, şi a cantităţii continue – substanţă solidă şi lichidă, lungime, greutate, volum. Copilul în stadiul preoperator este prizonier al percepţiei sale deformate, crezând că transformarea alterează toate proprietăţile obiectului, pentru că el nu concepe că măcar o proprietate rămâne invariantă în aceasta transformare. Numai invarianta permite întoarcerea la punctul de pornire şi anularea deformării printr-o acţiune inversă(reversibilitatea). El nu se poate decentra, adică să-şi schimbe punctul de vedere pentru a coordona alte diferite puncte de vedere. Dimpotrivă, raţionamentul copilului mai mare este corect pentru că el admite existenţa unui invariant, permiţând întoarcerea la starea iniţială şi poate lua simultan în consideraţie cele două dimensiuni care se compensează(decentrarea). Conservarea cantităţilor de lichide poate să se producă ceva mai devreme decât a celei de solide, în timp ce conservarea lungimilor ţine tot de cantităţile continue.

Deci, stadiul operator marchează preponderenţa aspectului operativ al gândirii asupra aspectului figurativ, decentrarea gândirii copilului permiţând coordonarea reversibilă a acţiunii interiorizate şi constituirea sistemelor operatorii de transformări ca invariant. La sfârşitul acestui stadiu, inteligenţa ajunge la un palier de echilibru între asimilare şi acomodare. Copilul a trecut de la absenţa logicii la logică, prin intermediul unei prelogici. Această logică care s-a aplicat realului în cursul acestei lungi perioade, se va putea aplica domeniului posibilului, evoluând în adolescenţă spre o logică formală.

 

4. Stadiul operaţiilor formale (11- 14 ani) se caracterizează prin comutarea structurii operatorii pe un suport intern(limbajul intern), pe un sistem coerent de semne şi simboluri, detaşate de obiectele şi imaginile concrete. Gândirea dovedeşte dimensiunea proiectivităţii şi ipoteticităţii, graţie căreia ea transcende limitele lui „aici şi acum” sau „hic et nunc”, purtând acţiunea în sfera abstractului şi posibilului.

 

 

II. Factorii sociali ai dezvoltării intelectuale „perspectiva piagetiană”

 

Încă de la naştere, fiinţa umană este înconjurată de un mediu social care acţionează asupra ei, asemănător mediului fizic. Într-un anumit sens, societatea, chiar mai mult decât mediul fizic, îi transformă individului propria structură, pentru că ea nu-l constrânge numai să recunoască faptele, ci îi oferă şi un sistem de semne care îi modifică gândirea, îi propune noi valori şi îi impune o serie nesfârşită de obligaţii. Piaget susţinea faptul că este evident că viaţa socială transformă inteligenţa prin intermediul a trei mijloace: limbajul (semnele), conţinutul schimburilor (valori intelectuale) şi regulile impuse gândirii (norme colective logice sau prelogice).

De la naştere până la maturitate, fiinţa umană este obiect al unor presiuni sociale de diverse tipuri care se exercită după o anumită ordine evolutivă. Aşa cum nici mediul fizic nu se impune dintr-o dată, aşa şi inteligenţa dobândeşte achiziţiile pas cu pas în funcţie de experienţă. Modurile de asimilare şi de acomodare ce reglează aceste achiziţii sunt foarte diferite în funcţie de nivel. Mediul social generează nişte interacţiuni între individul în dezvoltare şi cei din preajma sa, foarte diferite între ele, şi a căror succesiune asculta de anumite legi. În funcţie de nivelul dezvoltării individului, schimburile pe care le întreţine cu mediul social sunt de natură foarte diversă şi modifică foarte diferit, la rândul lor, structura mentală individuală.

În mod natural, în perioada senzorio-motorie, copilul este obiect al unor influenţe sociale multiple: cele mai mari plăceri pe care le cunoaşte frageda sa experienţă, începând cu hrana şi terminând cu căldura afecţiunilor de care este înconjurat, îi sunt oferite de-a gata. Sugarul, văzut din exterior, se află în centrul unei multitudini de relaţii ce anunţă semnele, valorile şi regulile vieţii sociale de mai târziu. Dar din punct de vedere al subiectului însuşi, mediul social nu se diferenţiază încă, în mod esenţial, de mediul fizic.

Capacităţile de asimilare proprii gândirii intuitive nu sunt acelaşi lucru cu ceea ce vor deveni ele la nivel operatoriu. Gândirea intuitivă atestă întotdeauna un egocentrism deformant, este centrată pe un raport dat, este fenomenistă şi nu atinge din realitate decât aparenţa ei perceptivă, adică ea este la dispoziţia influenţelor experienţei imediate, pe care le copiază şi le imită, în loc să le corecteze. Reacţia inteligenţei faţă de mediul social este paralelă reacţiei la mediul fizic, în realitate, indisociabile.

Oricât de dependent este copilul mic faţă de influenţele sociale, el le asimilează în felul lui, reducându-le la punctul său de vedere, şi, deci, deformându-le fără să ştie deoarece nu distinge acest punct de vedere. El este egocentric, prin inconştienţa subiectivităţii sale, pe plan social cât şi pe plan fizic. Acest egocentrism rezultat din nediferenţierea dintre ego şi alter îl expune pe subiect tuturor sugestiilor şi constrângerilor exercitate de cei din jur, cărora li se va acomoda fără critică, tocmai pentru că nu este conştient de caracterul personal al punctului său de vedere. De aceea, în cursul dezvoltării, apogeul egocentrismului coincide cu apogeul presiunii exemplelor şi opiniilor celor din jur.

La nivelele preoperatorii, care durează de la apariţia limbajului până la aproximativ 7-8 ani, structurile proprii gândirii în curs de apariţie exclud formarea raporturilor sociale de cooperare, singurele ce ar putea atrage constituirea unei logici. Deci copilul nu este încă obiectul unei socializări a inteligenţei care să-i poate modifica profund mecanismul.

Tocmai la nivelele construirii grupărilor de operaţii concrete şi, în special, formale, se pune problema rolurilor respective ale schimbului social şi ale structurilor individuale în dezvoltarea gândirii. Pe măsură ce intuiţiile se articulează termină prin a se grupa în mod operatoriu, copilul devine din ce în ce mai apt pentru cooperare, raport social diferit de constrângere, prin faptul că presupune o reciprocitate între indivizii ce ştiu să-şi diferenţieze punctele de vedere. Cooperarea este punctul de plecare al unei serii de conduite importante pentru constituirea şi dezvoltarea logicii. Logica comportă reguli sau norme comune, ea este o morală a gândirii impusă şi sancţionată de alţii, care îl determină pe copil să evite contradicţia în raport cu ceilalţi.  Gruparea este o formă de echilibru a acţiunilor interindividuale cât şi a celor individuale, regăsindu-şi astfel sensul chiar în sânul vieţii sociale. În esenţă, ea constă într-o eliberare de percepţiile si intuiţiile spontane ale individului de punctul de vedere egocentric, pentru a construi un sistem de coordonare a punctelor de vedere, şi deci, de cooperare a mai multor indivizi.

Schimbul constant de idei cu alţi indivizi permite decentrarea şi asigură posibilitatea de a coordona interior raporturile provenind din puncte de vedere diferite. Conceptele nu şi-ar putea păstra sensul lor permanent şi definiţia lor, fără cooperare. Astfel, însăşi reversibilitatea gândirii este legată de o conservare colectivă, în afara căreia gândirea individuală n-ar dispune decât de o mobilitate mult mai restrânsă.

Schimbul intelectual între indivizi poate fi comparat cu o partidă de şah, care continuă fără întrerupere şi în care fiecare acţiune efectuată asupra unui punct antrenează o serie de acţiuni echivalente sau complementare din partea partenerilor. Legile grupării asigură reciprocitatea jucătorilor şi coerenţa jocului lor. Mai exact, fiecare grupare interioară indivizilor este un sistem de operaţii, iar cooperarea constituie sistemul de operaţii efectuate în comun, adică co-operaţie în sens propriu. Aceste legi reprezintă legile echilibrului care este atins atunci când, pe de o parte, societatea nu mai exercită constrângeri deformante asupra individului, ci însufleţeşte şi întreţine liberul joc al activităţilor lui mentale, şi, pe de altă parte, jocul gândirii fiecăruia nu mai deformează gândirea altora şi nici lucrurile, ci respectă reciprocitatea între diversele activităţi. Acest tip de echilibru, definit astfel, relevă faptul că activitatea operatorie internă şi cooperarea exterioară nu sunt decât două aspecte complementare ale aceluiaşi ansamblu, deoarece echilibrul uneia depinde de echilibrul celeilalte.

 

 

III. Perspectiva modernă asupra Teoriei lui Jean Piaget

 

Teoria lui Jean Piaget este considerată originea „psihologiei genetice” datorită studiului inteligenţei copilului căutând să descifreze maniera în care funcţionează intelectul uman. Jean Piaget este denumit părintele „epistemologiei genetice” deoarece acesta a încercat să identifice cum se structurează şi cum se construieşte cunoaşterea umană, studiind acest fenomen din copilărie şi până în perioada adultă.

Opera lui Jean Piaget este foarte valoroasă atât prin deschiderile sale teoretice, cât şi prin implicaţiile practice şi aportul la dezvoltarea procesului educaţional. I se recunosc meritele în lărgirea considerabilă a câmpului de studiu şi de investigaţie al psihologiei, deschis către alte ştiinţe (biologie, logică, epistemologie), ceea ce acordă psihologiei un net caracter interdisciplinar. Îi este recunoscută şi admirabila contribuţie la formularea unei vaste şi extrem de importante teorii asupra dezvoltării intelectuale a copilului. În sfărşit, sunt maximal valorizate axiomele sistemului piagetian:

- conceperea inteligenţei ca rezultat al interiorizării acţiunilor afective şi de factură culturală;

- postularea mecanismului adaptării cu cele două faţete ale lui – asimilarea şi acomodarea – ca invarianţi funcţionali şi nu structurali, mecanism esenţial în relaţia dintre subiect şi obiect, considerarea echilibrării progresive şi dinamice ca principiu ce asigură trecerea de la o stare la alta, de la o structură cognitivă la alta, prin modificarea şi complicarea permanentă a interacţiunilor dintre asimilare şi acomodare;

- stadializarea dezvoltării psihice a copilului, gândirea infantilă dezvoltându-se prin înlănţuirea de acţiuni sau operaţii ce efectuează deplasări sau transformări;

 

Acceptate în principiu, stadiile psihogenetice ale intelectului, aşa cum au fost prezentate de Piaget, au dat naştere la unele controverse şi îndoieli. În primul rând, acestuia i s-a obiectat absolutizarea caracterului spontan al desfăşurării lor, neglijându-se faptul că orice dezvoltare psihică umană se realizează în contextul unor influenţe socio-culturale organizate şi bine programate. Prezenţa acestora nu poate să nu-şi pună amprenta asupra duratei şi ritmului acestor stadii. Cercetările efectuate în acest sens au demonstrat că aceste stadii pot fi comprimate, iar ordinea nu este strict serială, ci uneori unele stadii se desfăşoară în paralel. În al doilea rând, a fost criticată uniformizarea exagerată a dezvoltării identice la toţi indivizii, fiind ignorate aspectele individual- diferenţiale. Pentru a înţelege tabloul dezvoltării ontogenetice a gândirii, luarea în considerare a diferenţelor interindividuale este o cerinţă metodologică obligatorie. În al treilea rând, unii critici au reproşat caracterul artificial al modelului piagetian, dezvoltarea neavând un curs segmentar-secvenţial, ci sistemic, holist.

 

Metodologia lui Piaget a fost preponderent clinică, ceea ce a limitat uneori validitatea concluziilor la care a ajuns acesta. Aserţiunea conform careia schimbările produse în gândirea copiilor au loc mai întâi ca un rezultat al procesului de maturizare, a fost pusă sub semnul întrebării. Deşi Piaget a observat că procesele dezvoltării rezultă din adaptările copiilor la mediul înconjurător, a considerat că procesele interne de maturizare, mai degrabă decât contextele sau evenimentele sociale, determină procesul dezvoltării cognitive. Dovada influenţelor factorilor sociali asupra rezultatelor obţinute în urma aplicării unor sarcini piagetiene contrazic această premisă.

 

Din perspectiva unor teoreticieni ai psihologiei vârstelor(Berk, Laura E., 1989, p. 259), ideea fundamentală a lui Piaget conform căreia dezvoltarea cognitivă are lor într-o secvenţă de eforturi discontinue este criticată. În ceea ce priveşte discontinuitatea dezvoltării, se crede că dezvoltarea are loc ca un proces continuu. În plus, dovezile adunate contrazic ideea că într-un stadiu dat al dezvoltării, copiii pot demonstra numai nivele cognitive corespunzătoare stadiului în care se află. În acest moment, se pare că multe aspecte ale mediului social şi fizic în care trăieşte copilul, ale experienţelor sale anterioare sarcinii, ale materialelor utilizate şi chiar ale prezentării sarcinii de către experimentator, pot conduce la diferenţe vizibile în dezvoltarea cognitivă.

 

Teoreticienii şi cercetătorii s-au mai întrebat ce anume a produs dificultăţi copiilor angajaţi în sarcinile piagetiene. Teoria piagetiană pune accentul pe dezvoltarea raţionamentelor de tip deductiv şi inductiv: deoarece copiii sunt limitaţi în a face raţionamente, ei întâmpină dificultăţi în rezolvarea sarcinilor cognitive specifice.Unii teoreticieni au mai susţinut că există şi alte limite care îi pot încurca pe copii în rezolvarea sarcinilor: coordonarea motorie, capacitatea memoriei de lucru, strategiile de memorare sau de înţelegere verbală a întrebărilor. De exemplu, s-a sugerat că este probabil ca micii participanţi să nu fi înţeles întrebările lui Piaget, astfel încât experimentele sale au eşuat în a solicita toate abilităţile copiilor. În general, Piaget pare să fi subestimat importanţa limbajului şi dezvoltarea lui în teoria sa. În consecinţă, a fost criticat mai ales protocolul celor mai multe probe prin aceea că a făcut foarte dificilă obţinerea unor răspunsuri corecte din partea copiilor.

 

De asemenea, s-a mai pus la îndoială acurateţea estimărilor sale asupra vârstei la care oamenii demonstrează stăpânirea sarcinilor piagetiene. Însuşi Piaget a subliniat importanţa observării secvenţei dezvoltărilor şi nu vârsta aproximativă la care au loc aceste dezvoltări. În general, tendinţa a fost de a demonstra că cei mici pot face unele lucruri la vârste precedente celor estimate de Piaget. De exemplu, dacă el considera că în stadiul preoperator copiii nu pot înţelege reversibilitatea, studiile realizate în anii 1980 au evidenţiat că pentru secvenţele mici şi simple copii sunt capabili să reprezinte reversibilitatea unor evenimente în termenii unor transformări simple(experimentele lui Gelman, Bullock, Meck care au constat în prezentarea unor cartonaşe ilustrând, de exemplu, o cană, un ciocan şi o cană spartă şi cerându-le copiilor să aşeze imaginile refăcând transformarea obiectului). Rezultatele acestor experimente au indicat faptul că preşcolarii arată abilităţi de operare logică rudimentară cu mult înainte de stadiul operaţional concret. Cercetătorii sunt de acord cu  Piaget asupra faptului că preşcolarii nu au o abilitate de a raţiona logic  la fel de dezvoltată precum copii de vârstă şcolară, dar dacă condiţiile probelor sunt modificate, preşcolarii sunt capabili de a obţine rezultate bune(Berk, Laura E.,1989, p. 245).

 

Concluziile cercetătorilor sunt legate mai ales de ideea că dezvoltarea operaţiilor logice este un proces gradual, în care copiii folosesc o strategie din ce în ce mai complexă de a rezolva problemele, şi nu numai una de tip perceptual. Aşadar, copiii trec prin numeroase faze înainte de a înţelege conservarea, faze de înţelegere rudimentară, care prin existenţa lor nu infirmă teoria lui Piaget asupra faptului că la vârsta preşcolară copiii nu înţeleg principiile teoretice ale conservării. Faptul că dobândirea operaţiilor este un proces, o achiziţie, ce se realizează gradual, a condus la ideea antrenamentului copiilor preşcolari pentru creşterea performanţelor la probele piagetiene.

Inflenţele socio-culturale şi-au pus amprenta asupra duratei şi ritmului de dezvoltare a acestor stadii. Cercetările efectuate în acest sens, au demonstrat că aceste stadii pot fi comprimate, iar ordinea lor nu este strict serială, ci uneori paralelă. Relaţiile sociale dintre copii, ca şi cele dintre copii şi adulţi, constituie nu numai contextul, cadrul formării şi dezvoltării intelectuale a copilului, dar şi mijlocul cel mai important al socializării copilului.

 

Chiar dacă trecerea de la un stadiu la altul nu este abruptă, chiar dacă un stadiu dat nu apare întotdeauna la aceeaşi vârstă în orice civilizaţie şi la orice individ, chiar dacă nu ne putem aştepta la o consistenţă totala şi la o aplicabilitate generală a stadiului în comportamentul unuia şi aceluiaşi individ de la o perioadă la alta, caracterul sistematic progresiv al dezvoltării cognitive a individului nu poate fi pus la îndoială, perfecţionarea structurilor lui cognitive fiind în mod cert naturală datorită contextului socio-cultural din prezent. Astfel că, aflate într-o continuă formare, construire, dezvoltare şi reînnoire, structurile cognitive ale gândirii işi vor pune amprenta atât asupra gândirii generale a individului, cât şi asupra celei specifice, situaţionale.

Jean Piaget constituie, fără îndoială, un moment remarcabil în studiul evoluţiei intelectuale a copilului, însă acesta nu a rămas singular în epocă. Opera sa nu a fost o simpla curiozitate ştiiţifică, ci el, omul, cât şi opera sa au generat adevărate mişcări ştiiţifice, piagetiene şi neopiagetiene, menite a-l continua, dezvolta şi de ce nu, a-l depăşi.

 

 

IV. Desfăşurarea experimetului

 

Acest studiu a vizat domeniul Psihologiei Vârstelor. Tema aleasă a fost cea a dezvoltării proceselor cognitive la vârsta de 7,8 ani – 9,10 ani. Problema ridicată de mine este o supoziţie conform căreia „conservarea greutăţii se poate realiza mai devreme decât credea Jean Piaget, adică 9-10 ani”.

 

Ipoteza cercetării:

„Dacă societatea s-a modificat socio-cultural, de acum 50 de ani, când Jean Piaget a elaborat etapele gândirii, atunci vârsta a scăzut în privinţa reversibilităţii!”

 

Obiectivele cercetării:

- observarea admiterii de către copii a unui invariant, cantitatea de materie, specific vârstei lor de 7-8 ani;

- identificarea copiilor care pot admite mai devreme cu 1-2 ani conservarea greutăţii;

- măsurarea procentuală a răspunsurilor care confirmă problema supusă cercetării, având în vedere identitatea de sex-rol a copiilor cât şi nivelul şcolar al acestora;

 

Metoda:

Lot subiecţi:

- 21 de copii cu vârsta între 7-8 ani au fost subiecţii în acestă cercetare dintre care 7 fete şi 14 băieţi. Aceşti copii se aflau în clasa a doua în momentul efectuării experimentului.

 

Experimentul natural şi observaţia

- variabile independente: răspunsul subiecţilor la întrebări;

- variabile dependente: o balanţă, două bile de plastilină, răspunsuri individuale date experimentatorului, răspunsuri cuplate imediat după adresarea întrebărilor, răspunsuri confidenţiale, aceeaşi prezentare a probei;

 

Experimentul măsoară conservarea greutăţii şi este efectuat cu plastilina, urmând a fi determinată greutatea bilei de plastilină. Pentru aceasta, am asigurat copilului o bună înţelegere a situaţiei, punând bila A pe talerul unei balanţe, iar copilul este întrebat ce se va întâmpla cu celălalt taler dacă aşezăm acolo o bilă B pe care copilul o consideră egală cu bila A. După transformarea bilei B în B1(aplatizată), copilul este întrebat ce se va întâmpla pe talerul balanţei dacă se va aşeza pe el bila B1 în loc de bila B, bila A fiind mereu pe celălalt taler. Conform lui Jean Piaget, copii de 7-8 ani nu pot răspunde corect la această întrebare, deoarece sunt prizonierii percepţiilor lor deformate. Ceea ce-i determină să spună că talerul pe care se găseşte bila B1 va fi mai jos pentru că bila aplatizată este mai mare, deci mai grea, sau mai sus pentru că bila aplatizată este mai mică, deci mai uşoară.

 

Cei 21 de copii cu vârsta de 7-8 ani au raspuns corect la prima întrebare legată de conservarea materiei, specific vârstei lor. La cea de-a doua întrebare, legată de conservarea greutăţii, nespecifică vârstei acestora, 13 copii din 21 au răspuns corect confirmând ipoteza şi restul de 8 au infirmat ipoteza supusă cercetării. Deci, calculat procentual, 61,9% au confirmat ipoteza iar restul de 38,1% au infirmat-o.

Din cele 7 fete doar 4 au confirmat problema  cercetării, iar restul de 3 fete n-au oferit un răspuns afirmativ problemei ridicate. În procente, 57,15 % fete au răspuns corect şi 48, 85 fete au răspuns greşit.

 

Din cei 14 băieţi, 10 au răspuns corect la cea de-a doua întrebare şi 4 au răspuns greşit. Procentual, se pare că 71,43% băieţi au confirmat problema ridicată şi 28,57% au infirmat-o.

Comparativ între cele doua categorii de copii după criteriul identităţii de sex-rol, mai mulţi băieţi au oferit raspunsuri corecte în cadrul experimentului realizat.

De asemenea, având în vedere nivelul şcolar al copiilor, 12 copii au un nivel şcolar ridicat iar 9 copii au un nivel şcolar scăzut. În cazul fetelor doar una prezintă un nivel şcolar scăzut. În cazul băieţilor 8 prezintă un nivel şcolar scăzut. Prin urmare, deşi fetele au o situaţie şcolară mai bună decât băieţii, acestea au răspuns greşit în număr mai mare. Se pare că aptitudinile şcolare ridicate nu reprezintă o condiţie obligatorie în evoluţia intelectuală precoce a copiilor.

 

Tabel Sinteză

Nr.

Curent

Subiect

Vârsta

Identitate de sex-rol

Nivel

şcolar

Primul răspuns

Al doilea răspuns

1

G.

8 ani

feminin

ridicat

corect

Incorect

2

O.

8 ani

feminin

ridicat

corect

Incorect

3

A.

8 ani

feminin

scăzut

corect

Incorect

4

A.

8 ani

feminin

ridicat

corect

Corect

5

F.

7,5 ani

feminin

ridicat

corect

Corect

6

M.

8 ani

feminin

ridicat

corect

Corect

7

M.

8 ani

feminin

ridicat

corect

Corect

8

A.

8 ani

masculin

ridicat

corect

Corect

9

D.

8 ani

masculin

ridicat

corect

Corect

10

S.

8 ani

masculin

ridicat

corect

Corect

11

A.

8 ani

masculin

ridicat

corect

Corect

12

F.

8 ani

masculin

scăzut

corect

Incorect

13

B.

8 ani

masculin

ridicat

corect

Corect

14

C.

8 ani

masculin

ridicat

corect

Corect

15

L.

8 ani

masculin

scăzut

corect

Corect

16

C.

8 ani

masculin

scăzut

corect

Corect

17

S.

8 ani

masculin

scăzut

corect

Incorect

18

L.

8 ani

masculin

scăzut

corect

Incorect

19

C.

8 ani

masculin

scăzut

corect

Corect

20

C.

8 ani

masculin

scăzut

corect

Corect

21

C.

7,5 ani

masculin

scăzut

corect

Incorect

 

Concluziile cercetării

- Toţi copiii au admis existenţa unui invariant şi anume, cantitatea de materie, specific vârstei lor de 7-8 ani.

- Calculat procentual, 61,9% dintre copii au confirmat şi, respectiv 38,1% dintre copii au infirmat ipoteza supusă cercetării.

- Având în vedere criteriul identităţii de sex-rol, mai mulţi băieţi decât fete au îndeplinit sarcina din cadrul experimentului.

- Conservarea greutăţii nu este condiţionată doar de nivelul şcolar al copiilor ci şi de gradul lor de dezvoltare intelectuală determinat de influenţele socio-culturale.

- În urma studiului, ipoteza a fost confirmată, vârsta scăzând în privinţa dobândirii reversibilităţii gândirii datorită influenţelor socio-culturale.

- Teoria lui Jean Piaget are nevoie de o reactualizare pentru că solicitările şi influenţele socio-culturale de acum 50 de ani au fost depăşite de cele din prezent.

 

 

Referinţe bibligrafice:

JEAN PIAGET(1965) Psihologia inteligenţei, Editura Ştiinţifică;

JEAN PIAGET(1991) Tratat de logică operatorie, Editura Didactică şi Pedagogică;

BERK, LAURA. E.(1989) Child Development, Allyin&Bacon, MA;

MIHAI GOLU(2002), Bazele psihologiei generale, Editura Universitară;

MIELU ZLATE(2004), Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom;

ELENA CLAUDIA RUSU(2007), Psihologie cognitivă, Editura Fundaţia România de Mâine;

GRAŢIELA SION(2006), Psihologia vârstelor, Editura Fundaţia România de Mâine;

 

 

 

Articolul poate fi descarcat in format pdf la rubrica Articole – Psihologia copilului

 

 


Comentarii (0)Add Comment

Scrie comentariu
Trebuie sa fii logat ca sa poti posta comentarii. Daca nu ai inca un cont, inregistreaza-te!

busy
 
Psihologie