PARTENERI

Revista Stiinta si Tehnica
cabinet psihologic sinziana burcea autism
blog autism sinziana burcea
Orange pen

Cine e Online

Avem 94 vizitatori online

Login PortalSondaj de opinie

Credeti ca Legea 213 din 2004 trebuie modificata ?
 
Vizite din Mai 2008
Web Counter
Website Hit Counter
PageRank
Razboiul timbrelor 3

 

 

 

 

 

Războiul timbrelor

Episodul [ 3 ]

 

 

După o primă reacţie a psihologilor, prezentată în episodul precedent, au urmat alte comunicate ale Colegiului pe care le prezentam mai jos, comentate desigur.

 

Notă:

Comentariile, numerotarea şi sublinierile din textele de mai jos ne aparţin. Comentariile au fost scrise cu roşu pentru diferenţiere.

 

 

 

3.1.

 

 

DISPOZITIE

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Dispozitiei Presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica

 

 

In temeiul dispozitiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin HG nr. 788/2005,

 

Presedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania

 

d i s p u n e:

 

Art. 1.- Se aproba normele metodologice de aplicare a Dispozitiei Presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, prevazute in anexa la prezenta dispozitie.

 

Art. 2.- Prezenta dispozitie intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Presedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania

Mihai ANITEI

 

1 martie 2012, Bucuresti

Nr. 3.

 

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Dispozitiei Presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica

 

 

Art. 1.- (1) Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza modul de punere in aplicare a prevederilor Dispozitiei Presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, denumita in continuare dispozitie.

 

Art. 2.- (1) Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, denumiti in continuare psihologi, se realizeaza prin utilizarea unui sistem mixt de evidenta, compus din registrele profesionale prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din dispozitie si din etichetele de tip timbru, denumite in continuare timbre profesionale, prevazute in anexa nr. 4 la dispozitie. Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din dispozitie nu pot fi instrainate in niciun fel si nu pot fi lasate in paza juridica a altor persoane.

 

(2) Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-b) din dispozitie reprezinta registre de evidenta profesionala in care se inregistreaza activitatea formelor independente de exercitare a profesiei, respectiv, a cabinetelor individuale, a cabinetelor asociate sau a societatilor civile profesionale de psihologie, organizarea si prezentarea acestora constituie o obligatie a psihologilor titulari.

 

(3) Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c)-d) din dispozitie reprezinta registre de evidenta profesionala in care se inregistreaza activitatea individuala a psihologului, indiferent de formele de exercitare a profesiei sau specialitatea profesionala in care sunt realizate actele profesionale, organizarea si prezentarea acestora constituie o obligatie individuala a psihologului, care isi poate exercita profesia intr-o forma independenta si/sau salariala.

 

Mai băieţi, păi vă cam contraziceţi. Şi contrazicerea asta provine din cea mai mare încălcare a legii 213 pe care o comiteţi în mod constant. Formele de exercitare a profesiei de psiholog sunt: libera practică sau salariat în mediul privat sau la stat. Voi ăştia de la Colegiu aveţi treabă doar cu cei care au liberă practică, restul nu ar trebui să vă intereseze. Şi aşa cum scrie pe toate actele voastre - vă ocupaţi de psihologii cu liberă practică … la restul le luaţi boii de la bicicletă, asta ca să nu spun altceva … Şi spuneţi-le la aia care vă consiliază să mai citească legea şi să îşi facă ceva upgrade la neuroni … pentru că e destul de logic că nu poţi fi cu liberă practică la un loc de muncă unde eşti salariat …

Deci, ca să fie clar, aberaţiile voastre legislative îi privesc doar pe psihologii cu liberă practică, deci în nici un caz toate formele de exercitare a profesiei.

Pentru lamuriri suplimentare vă recomand să recitiţi răspunsul dat de Ministerul Transporturilor cîndva …

www.psihologiaonline.ro/forum-mainmenu-69.html?func=view&id=62&catid=21

 

(4) In registrul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a) din dispozitie se evidentiaza numai corespondenta formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog, precum si corespondenta profesionala a titularilor acestora, indiferent de expeditor sau destinatar.

 

(5) In registrul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a) din dispozitie se  evidentiaza numai contractele de prestari servicii psihologice incheiate de catre formele independente de exercitare a profesiei, in calitate de parte contractanta.

 

Art. 3. -(1) Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. e) nu reprezinta registre profesionale, acestea sunt registre care au fost aprobate potrivit legislatiei financiar-fiscale, specifice formelor independente de exercitare a profesiei, in functie de forma si de modul de realizare a evidentei contabile, realizate in conditiile legii.

 

(2) Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. f) nu reprezinta registre profesionale, acestea sunt alte tipuri de registre neprofesionale, care pot fi organizate de catre angajatorul psihologului salariat, in conditiile legislatiei specifice domeniului de activitate si regulamentelor interne ale unitatii angajatoare.

 

Art. 4. -(1) Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din dispozitie se realizeaza numai in formatul obligatoriu prevazut in anexele nr. 1-3 din dispozitie.

 

(2) Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) din dispozitie se realizeaza pe suport de hartie, de dimensiunea standardizata A4, format landscape, avand paginile numerotate in ordine crescatoare, legate in carnete de 100 sau 200 de file. Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din dispozitie pot fi tiparite la tipografii, unitati de papetarie specializate sau pot fi printate dupa modelele prezentate pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania. Modelele in format electronic, prezentate pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania, sunt puse la dispozitia psihologilor si pot fi descarcate in mod gratuit.

 

Wow ..ce favoare. Mai lipsea să îi puneţi pe psihologi să plătească şi pentru astea.

 

(3) Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) din dispozitie, printate dupa modelele prezentate pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania, se numeroteaza si se leaga de catre psihologii titulari, urmand ca pe verso ultimei file sa fie inscrise numarul de pagini si data realizarii registrului.

 

(4) Indiferent de modul de realizare, registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) din dispozitie se parafeaza/stampileaza si se semneaza pentru conformitate pe verso ultimei file de catre psihologul titular/coordonator, dupa caz.

 

(5) Registrele de evidenta profesionala organizate de catre psihologi sau de catre formele de exercitare a profesiei pana la data intrarii in vigoare a dispozitiei se inchid, fiind incrisa mentiunea "INCHIS" dupa ultima rubrica completata, nemaifiind posibila continuarea evidentei. Registrele de evidenta profesionala organizate in conditiile dispozitiei se deschid cu numarul 1, fara a continua numerotarea din registrele de evidenta profesionala realizate anterior intrarii in vigoare a dispozitiei.

 

(6) Fiecare registru de evidenta profesionala va  fi numerotat si/sau inseriat, dupa caz, potrivit deciziei psihologului/titularilor din formele de exercitare a profesiei.

 

Art. 5.- (1) Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din dispozitie se pastreaza si se arhiveaza de catre psihologi in conditiile prevazute de art. 47 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin HG nr. 788/2005.

 

(2) Registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. e)-f) din dispozitie se pastreaza si se arhiveaza de catre psihologi in conditiile legislatiei specifice.

 

(3) In domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, psihologii pot utiliza un registru special, realizat in conditiile art. 2 alin. (1) lit. c)-d) din dispozitie, pentru evidenta persoanele examinate/asistate a caror identitate nu poate fi destainuita, in conditiile legii, acesta fiind arhivat in cadrul structurii de psihologie.

 

Deci ce e aia „Structură de psihologie” ? Ea nu există în nici o lege. Cu siguranţă e încă o invenţie a unor minţi stupide şi bolnave, avide de control absolut …. Şi de bani  bineînţeles. Profesie liberală .. haida-de … După cum reglementează acest colegiu lucrurile, profesia asta a devenit tot atît de liberală ca şi cîinele din lesă ..

 

Art. 6.- Cheltuielile privind achizitia registrelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din dispozitie reprezinta cheltuieli profesionale, deductibile fiscal in conditiile legislatiei specifice.

 

Dragi psihologi … dacă nu vă mai rămîn bani de mîncare, pentru îmbrăcăminte şi alte lucruri necesare …trebuie totuşi să ştiţi că Fratele cel Mare - Colegiul s-a gîndit la voi … cheltuiala cu timbrele e deductibilă fiscal … deja îmi dau lacrimile ….

 

Art. 7.- (1) Dovada raporturilor juridice incheiate intre psiholog si beneficiar se realizeaza prin contractele de prestari servicii psihologice incheiate, prin actele profesionale emise de catre psihologi si prin registrele de evidenta profesionala organizate in conditiile dispozitiei.

 

(2) Raporturilor juridice incheiate intre psihologi si beneficiarii persoane juridice se realizeaza numai prin contractele de prestari servicii psihologice, in cazul in care psihologii exercita profesia printr-o forma independenta de exercitare a profesiei, sau contractele individuale de munca incheiate, in cazul psihologilor salariati.

 

(3) Sunt asimilati psihologilor salariati si psihologii care au statut de functionari publici, in baza raporturilor de serviciu incheiate.

 

(4) Contractul de prestari servicii psihologice sau contractul individual de munca incheiat intre psiholog si o persoana juridica da posibilitatea psihologului sa presteze serviciile psihologice numai catre personalul salarial, institutionalizat sau aflat in paza juridica a angajatorului, pe perioada cand persoana se afla intr-un program de lucru sau de asistenta la persoana juridica angajatoare.

 

(5) Furnizarea serviciilor psihologice se realizeaza numai de catre psihologi, in conditiile art. 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin HG nr. 788/2005, numai acestia avand posibilitatea sa obtina pentru serviciile psihologice prestate un onorariu sau un salariu.

 

(6) Onorariul sau salariul, precum si celelalte conditii de furnizare a serviciilor psihologice se negociaza in mod liber de catre psihologi cu beneficiarii serviciilor psihologice, in conditiile art. 16 lit. b) din Legea nr. 213/2004.

 

Art. 8.- (1) Actele profesionale emise de catre psihologi, pe baza raporturilor juridice incheiate cu beneficiarii serviciilor psihologice, se timbreaza profesional si se evidentiaza in registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c)-d) din dispozitie.

 

(2) Timbrarea actelor profesionale este obligatorie, indiferent de forma de exercitare a profesiei sau domeniul de activitate, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 

a) actele profesionale emise de catre psihologi pentru pacientii internati/institutionalizati in unitati sanitare sau alte entitati din sistemul national de sanatate, in cazul in care acestea nu reprezinta acte profesionale de sine statatoare necesare obtinerii/realizarii unor drepturi de catre pacientii internati in afara unitatilor sanitare sau altor entitati din sistemul national de sanatate;

 

b) actele profesionale emise de catre psihologi pentru pacientii internati/institutionalizati in unitati sanitare sau alte entitati din sistemul national de sanatate, ca acte care stau la baza emiterii actelor profesionale medicale, in cazul in care acestea nu pot fi utilizate de catre pacienti ca acte profesionale de sine statatoare;

 

c)  actele profesionale emise de catre psihologi pentru personalul salarial/functionarii publici/personalul militar, care sunt utilizate in exclusivitate in interiorul institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

 

d) actele profesionale emise de catre psihologi pentru persoanele aflate in procesul de instruire, care sunt utilizate in exclusivitate in interiorul institutiilor din sistemul national de educatie, inclusiv in unitatile si institutiile de invatamanat prescolar, scolar, preunversitar si universitar;

 

e) orice alte acte profesionale emise de catre psihologi pentru personalul salarial, institutionalizat sau aflat in paza juridica a angajatorului, pe perioada cand persoana se afla intr-un program de lucru sau de asistenta la persoana juridica angajatoare, in cazul in care acestea nu reprezinta avize sau rapoarte psihologice necesare pentru activitatea de sanatate si securitate in munca, domeniul sigurantei circulatiei si navigatiei, activitatea de evaluare si consiliere psihologica si/sau psihoterapie realizata in conditii de decontare a costurilor prin sistemul de asigurari sociale de sanatate.

 

(3) Indiferent de regimul de timbrare al actelor profesionale, psihologul are obligatia evidentierii acestora in registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c)-d) din dispozitie.

 

Art. 9. - (1)Achizitia timbrelor profesionale se realizeaza numai de catre titularii formelor independente de exercitare a profesiei sau de catre psihologii salariati, in cazul structurilor de psihologie avizate profesional.

 

(2) In cazul structurilor de psihologie, utilizarea timbrelor profesionale se realizeaza de catre psihologi, individual, responsabilitatea pentru utilizarea/neutilizarea timbrelor profesionale, respectiv, pentru evidenta profesionala, fiind in sarcina psihologului care a intreprins activitatea profesionala si a emis actul profesional, sub nume, prenume si parafa proprie.

 

(3) In cazul formelor independente de exercitare a profesiei, responsabilitatea pentru utilizarea/neutilizarea timbrelor profesionale, respectiv, pentru evidenta profesionala, este in sarcina psihologului care a intreprins activitatea profesionala si a emis actul profesional, sub nume, prenume si parafa proprie, care raspunde in solidar cu titularul/titularii formelor independente de exercitare a profesiei.

 

Art. 10.- (1) Contravaloarea cheltuielilor privind achizitia timbrelor profesionale cade in sarcina formelor independente de exercitare a profesiei sau angajatorilor, dupa caz.

 

(2)  Cheltuielile realizate de catre angajatori pentru achizitia timbrelor profesionale reprezinta cheltuieli profesionale/cheltuieli cu salariatii.

 

(3) Cheltuielile realizate de catre formele independente de exercitare a profesiei pentru achizitia timbrelor profesionale reprezinta cheltuieli profesionale, deductibile fiscal in conditiile legislatiei specifice.

 

Art. 11.- (1) Psihologii pot achizitiona un numar de timbre profesionale pentru o perioada de cel mult o luna calendaristica, raportat la timpul de munca.

 

(2) Numarul maxim de timbre profesionale ce poate fi achizitionat pentru o perioada de o luna calendaristica poate fi limitat prin dispozitie a presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania.

 

Aparent prin dispoziţia asta s-ar putea limita numărul de examinări efectuate de un psiholog, ceea ce ar fi OK dintr-un anumit punct de vedere, pentru că nu e normal să existe psihologi care să facă mii de examinări lunare … alea nu mai sînt examinări. Totuşi nu timbrele sunt soluţia.

 

(3) Numarul de timbre profesionale ce poate fi achizitionat de catre un psiholog de la oficiul postal arondat este de minim 25, indiferent de specialitatile profesionale atestate sau de numarul formelor de exercitare a profesiei in care isi desfasoara activitatea.

 

(4) Pretul unui timbru profesional este de 1 leu, pret care reprezinta cheltuielile de productie, transport, expeditie si distributie realizate de catre Compania Nationala Posta Romana S.A.. Colegiul Psihologilor din Romania nu poate produce, comercializa sau distribui in niciun fel timbrele profesionale, nu poate realiza venituri din comercializarea acestora, organizatia profesionala fiind o entitate juridica nonprofit.

 

Hai nu mă-nebuni …. Şi dacă e non profit, atunci de ce pretinde tot felul de taxe de la psihologi ? Cu siguranţă din vînzarea acelor timbre rezultă un profit, din care colegiul are şi el o parte … sau poate doar unii din colegiu au parte …

 

(5) Timbrele profesionale achizitionate, care nu au fost utilizate in anul calendaristic curent, nu mai pot fi utilizate in anul urmator.

 

Asta înseamnă că la sfîrşit de an trebuie să ai mare grijă cîte timbre ai, că poţi rămîne cu ele. Cu siguranţă va exista şi situaţia inversă cînd unii nu vor avea timbre, deci s-ar putea să piardă unii clienţi.

 

Art. 12.- (1) Seriile si numerele timbrelor profesionale se evidentiaza in ordine cronologica in registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c)-d) din dispozitie.

 

(2) Timbrele profesionale se aplica prin lipire in partea dreapta a actului profesional emis de catre psiholog, peste acestea fiind aplicate stampila formei independente de exercitare a profesiei/parafa profesionala a psihologului examinator, dupa caz.

 

(3) Baza de date actualizata continand formele de exercitare a profesiei se transmite lunar catre Compania Nationala Posta Romana S.A., respectiv, catre oficiile postale arondate pentru distributia timbrelor profesionale.

 

(4) Colegiul Psihologilor din Romania va informa institutiile publice si alte entitati interesate cu privire la noile conditii privind evidenta actelor profesionale.

 

(5) Colegiul Psihologilor din Romania si Compania Nationala Posta Romana S.A. vor afisa pe site-urile oficiale evidenta oficiilor postale.

 

 

Sursa:

www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1861&catid=66&Itemid=200039

 

 

 

3.2.

 

COMUNICAT

 

Avand in vedere necesitatea implementarii sistemului de utilizare a timbrelor profesionale  instituite prin  Dispozitia presedintelui CPR nr. 1/2012 privind evidenta profesionala a psihologilor se aduc urmatoarele clarificari:

 

Timbrele profesionale se pot achizitiona de catre psihologii care isi desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei de la oficiul postal din judetul in care au stabilit sediul profesional, astfel cum este indicat pe site-ul www.copsi.ro.

 

Psihologii salariati in cadrul structurilor de psihologie avizate isi pot achizitiona timbrele profesionale de la oficiul postal din judetul in care au stabilit sediul profesional, astfel cum este indicata arondarea pe site-ul www.copsi.ro. Exceptia de la regulile de achizitionare o fac psihologii din judetul Ilfov, care sunt arondati si oficiilor postale din Municipiul Bucuresti.

 

Masura privind obligatia utilizarii timbrelor profesionale intra in vigoare de la data de 1 aprilie 2012.  Timbrele profesionale deja achiziţionate pot fi utilizate de catre psihologi în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2012.

 

Pentru prima faza a implementarii masurii dispuse prin Dispozitia presedintelui CPR nr. 1/2012 si in vederea asigurarii unui numar de timbre suficient pentru toti psihologii,  numarul de timbre profesionale ce pot fi achizitionate de catre titularul unei forme de exercitare a profesiei este de maxim 200 de buc./luna, urmand ca ulterior, in functie de necesarul curent, sa poata achizitiona un numar suplimentar, raportat la timpul de lucru.

 

Colegiul Psihologilor din Romania va asigura necesarul de timbre profesionale pentru toti psihologii inregistrati intr-o forma de exercitare a profesiei. In acest sens, a fost suplimentat stocul de timbre profesionale cu un numar de 60.000 de buc., urmand ca, pe baza necesarului transmis, sa fie asigurat un stoc adecvat implementarii noului sistem de evidenta profesionala.

 

Avand in vedere dificultatile inerente implementarii noului sistem de evidenta profesionala, Colegiul Psihologilor din Romania in colaborare cu Compania Nationala Posta Romana S.A. fac apel la calm si intelegere si dau asigurari ca in perioada urmatoare, activitatea se va desfasura in mod optim.

 

60.000 de bucăţi = 60.000 RON = 600 mil lei vechi … asta ca să vă daţi seama cîţi bani scoate colegiul din buzunarele dumneavoastră stimaţi psihologi … un fleac …că doar sunt deductibili fiscal …

 

(fără dată)

 

Sursa:

www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1867&catid=31&Itemid=200040

 

 

 

3.3.

 

COMUNICAT

cu privire la opiniile exprimate de catre unii membri ai Colegiului Psihologilor din Romania in legatura cu Dispozitia presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012

 

 

I.  Avand in vedere necesitatea unor lamuriri suplimentare cerute de mai multi psihologi din teritoriu, presedintele Colegiului Psihologilor din Romania precizeaza urmatoarele:

 

Solutia exprimata prin Dispozitia presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012 a fost solicitata in mod imperios de semnalele primite de la psihologii romani, care doreau sa limiteze actiunile firmelor furnizoare de servicii psihologice ilegale, de o calitate indoielnica;

 

Problemele cu care se confruntă psihologii nu au apărut de acum, sunt de ceva ani de zile. Atunci cînd se ia o astfel de decizie, care afectează atît de mulţi psihologi, normal ar fi fost ca această soluţie să fie discutată, eventual votată într-o adunare generală, şi in nici un caz hotărîtă la un şpriţ de „băieţii deştepţi” din psihologia românească …

 

Psihologii romani doresc sa isi recapete demnitatea socio-economica printr-o participare libera pe piata serviciilor psihologice, acestea neputand fi prestate in mod independent in conditiile de concurenta neloiala impuse de catre aceste firme, care prezinta un adevarat pericol public la adresa societatii;

 

Cabinetele astea amărîte impuse de legi şi hotărîri stupide, ale unor minţi la fel de proaste, nu vor putea concura niciodată cu adevărat pe piaţa acestor servicii … am spus mai sus de ce, am mai spus-o şi mai demult:

www.psihologiaonline.ro/forum-mainmenu-69.html?func=view&id=61&catid=21

Motivul real e foarte simplu … nu au forţă financiară. Nimeni nu va da contracte de sute de milioane la nişte cabinete care nu au nici măcar capital social. Ca să nu mai vorbim, că nu lucrează cu TVA, iar asta e un handicap major …

 

In prezent examenele psihologice nu pot fi realizate la aceste firme in conformitate cu standardele de calitate in vigoare, iar psihologii care sunt angajati la aceste societati sunt obligati sa presteze serviciile fara indeplinirea conditii minime de calitate;

 

M-am tot uitat pe site-ul colegiului … dar n-am găsit nicăieri Standardele alea de calitate … aş vrea să le vad şi eu. Pentru că un Standard înseamnă ceva concret, nişte documente, manuale etc etc … cum sunt cele pentru ISO .. dacă tot veni vorba de standarde. Deci dacă standardele astea nu există, cum afirmă cineva că unii au standarde de calitate şi alţii nu …

Evident că cei care face sute de examinări zilnic, nu fac de fapt examinări psihologice, asta o ştim; evident că dacă iei 3-4 lei pe o examinare e clar că nu o sa faci altceva decît să scrii avize pe bandă rulantă … dar aici problema de fapt este alta … problema reală este că acele avize de fapt nu contează, sunt doar un mod de a scoate nişte bani din buzunarul angajatorului, fără nici un folos pentru el … drept urmare acele avize primesc de fapt preţul pe care îl merită …

 

In aceste conditii, psihologii atestati nu mai au acces la piata serviciilor psihologice, pretul derizoriu al examinarilor  si conditiile de contractare fiind imposibil de acceptat;

 

Pe fondul tergiversarii si neasumarii la nivel normativ de catre forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania a unor hotarari imperative privind reglementarea conditiilor evidentei profesionale unitare, s-a impus adoptarea unei masuri in regim de urgenta pentru solutionarea acestor nevoi presante ale psihologilor romani;

 

Şi uite că dacă alţii nu au găsit soluţia, a găsit-o colegiul … să mai scoată nişte bani din buzunarul psihologilor … de fapt , de vreo 8 ani de cînd a fost creat … asta e singurul lucru la care se pricep cu adevărat ….

 

Constatam cu satisfactie faptul ca marea majoritate a psihologilor au procedat la punerea in aplicare a masurii adoptate, prin realizarea registrelor specifice si prin achizitia timbrelor profesionale. Compania Nationala Posta Romana SA  a distribuit si comandat prin oficiile postale teritoriale un numar de peste 80000 de timbre profesionale.

 

Ceva mai devreme erau 60.000, acum sunt deja 80.000 ….. las’ că are bani psihologii …Şi mai mult sînt plini de entuziasm, salutînd înţeleapta decizie a colegiului, iar în semn de mulţumire au depăşit deja planul de cumpărări de timbre .... Îţi mulţumim iubit colegiu ...

 

II. In ceea ce priveste legalitatea Dispozitiei presedintelui Comitetului director al Colegiului Psighologilor din Romania nr. 1/2012 si cu privire la competentele presedintelui Colegiului Psighologilor din Romania va aduc la cunostinta urmatoarele:

 

In conditiile prevederilor art. 43 alin. (1) lit. o) si p) din normele aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2010, presedintele asigura publicitatea actelor emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania si aplica stampila  institutiei. De asemenea, doar actele oficiale emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania pot contine antetul si stampila institutiei, respectiv numarul de inregistrare din registrul general de evidenta al Colegiului Psihologilor din Romania;

 

Potrivit dispozitiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin HG nr. 788/2005, presedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania poate emite dispozitii obligatorii pentru punerea in aplicare si detalierea legii, a normelor metodologice si a altor prevederi, ca acte administrative cu caracter normativ. Actele administrative cu caracter normativ (dispozitiile preseditelui si hotararile Comitetului director) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

 

HG nr. 788/2005 nu reglementeaza o ierarhie a actelor administrative cu caracter normativ emise de catre cele doua foruri de conducere cu atributii in acest domeniu. Legea nr. 213/2004, HG nr. 788/2005 si Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2010 nu reglementeaza proceduri obligatorii de consultare inaintea emiterii actelor administrative cu caracter normativ nici pentru Comitetului director si nici pentru presedintele acestui for de conducere. Actele administrative ale forurilor de conducere reprezinta acte suverane, pentru care sunt responsabile doar forurile de conducere emitente;

 

Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania este ales prin vot direct si ii reprezinta astazi pe cei aproximativ 12000 de psihologi, membri ai Colegiului Psihologilor din Romania, fiind investit de catre acest for de conducere cu atributii normative directe. Totodata, va amintim faptul ca presedintele Colegiului Psihologilor din Romania reprezinta un for de conducere ale institutiei, asa cum a fost reglementat prin dispozitiile art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 213/2004.

 

Asta e de fapt un mesaj pentru băieţii din colegiu care s-au revoltat. Adică „staţi cuminţi că oricum fac ce vrea muşchii mei, ca de aia sunt preşedinte … mai ales că sînt ales prin vot direct” … Pe de altă parte psihologii l-au ales, deci, după cum zice o înţeleaptă vorbă din bătrîni „Ce-şi face omu’ cu mîna lui, lucru manual se cheamă … (e drept că în popor i se mai zice şi labă ... de urs Laughing )”

 

III. In concluzie, presedintele Colegiului Psihologilor din Romania subliniaza urmatoarele:

 

Dispozitia presedintelui Comitetului director al Colegiului Psighologilor din Romania nr. 1/2012 ramane in vigoare si se aplica in continuare, potrivit conditiilor stabilite in cuprinsul acesteia si a normelor de aplicare;

 

În concluzie ... javrele latră, dispoziţia merge mai departe ….

 

Dispozitia presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012 a fost emisa in conditiile prevederilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin HG nr. 788/2005, coroborate cu dispozitiile art. 43 alin. (1) lit. b) din normele aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2010;

 

Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania va comunica si va informa autoritatile si institutiile publice cu privire la continutul Dispozitiei presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012;

 

Oricare dintre membrii Colegiului Psihologilor din Romania pot obtine precizari si lamuriri suplimentare referitoare la continutul si punerea in aplicare a Dispozitiei presedintelui Comitetului director al Colegiului Psighologilor din Romania nr. 1/2012 accesand site-ul www.copsi.ro si la secretariatul Colegiului Psihologilor din Romania.

 

Si pe aceasta cale adresez rugamintea membrilor Colegiului Psihologilor din Romania sa studieze cu atentie continutul Dispozitiei presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012, conditie absolut necesara pentru intelegerea necesitatii si punerea in aplicare a masurii adoptate.

 

Studiaţi, studiaţi, studiaţi … că poate vă luminaţi şi nu mai comentaţi … Iar dispoziţia se execută şi nu se discută … sau cum zicea o celebră parlamentară mioritică „ciocu’ mic”

 

In final, mentionam faptul ca opiniile exprimate de catre anumiti membri ai conducerii Colegiului Psihologilor din Romania nu reprezinta punctul de vedere al institutiei si nu au caracter normativ.

 

În traducere -  nu mai luaţi în seamă toţi fraierii care se trezesc vorbind doar pentru că fac parte din colegiu …

 

 

Presedinte,

Prof. univ. dr. Mihai ANITEI

16 martie 2012

 

Sursa:

www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1875&catid=31&Itemid=200040

 

 

 

Va urma ….

 

 

Lucian Andries

 

30 martie 2012

 

 

 

Războiul timbrelor. Episodul 1

 

Războiul timbrelor. Episodul 2

 

Războiul timbrelor. Episodul 4

 

Războiul timbrelor. Episodul 5

 

Războiul timbrelor. Episodul 6

 

Războiul timbrelor. Episodul 7

 

Războiul timbrelor. Episodul 8

 

Războiul timbrelor. Episodul 9

 

 

….

 

 

 

Comentarii (0)Add Comment

Scrie comentariu
Trebuie sa fii logat ca sa poti posta comentarii. Daca nu ai inca un cont, inregistreaza-te!

busy
 
Psihologie