PARTENERI

Revista Stiinta si Tehnica
cabinet psihologic sinziana burcea autism
blog autism sinziana burcea
Orange pen

Cine e Online

Avem 86 vizitatori online

Login PortalSondaj de opinie

Credeti ca Legea 213 din 2004 trebuie modificata ?
 
Vizite din Mai 2008
Web Counter
Website Hit Counter
PageRank
Razboiul timbrelor 11

 

 

 

 

 

Războiul timbrelor

Episodul [ 11 ]

 

 

Pentru că am uitat să postez chiar decizia în cauză în prima postare, o postăm acuma, să închidem cercul, să avem și dispoziția și anularea ei :)

Dat fiind ca a dispărut de pe site-ul colegiului macar pe aici să rămînă, așa pentru posteritate, să știe lumea de la ce a pornit războiul …

În episodul de azi nu sînt prea multe comentarii, dat fiind ca le rezerv pentru episodul final ... cel de concluzii.

 

Notă:

Ca de obicei comentariile noastre au fost scrise cu roşu pentru diferenţiere.

 

 

*          *          *

 

 

Dispozitia 1 din 11 ianuarie 2012 (Dispozitia 1/2012)

privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica

Publicat in Monitorul Oficial 94 din 6 februarie 2012 (M. Of. 94/2012)

 

 

Avand in vedere dispozitiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, raportate la dispozitiile art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005,

in temeiul dispozitiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005,

presedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania dispune:

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. -

(1) Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, denumiti in continuare psihologi, se realizeaza prin utilizarea registrelor profesionale si a etichetelor de tip timbru, denumite in continuare timbre profesionale.

(2) Corespondenta, contractele si actele profesionale ale psihologilor se semneaza de catre acestia si se certifica prin utilizarea parafelor profesionale si a stampilelor formelor de exercitare a profesiei de psiholog.

 

Sincer nu înțeleg cum ”Evidenta profesionala a psihologilor” se realizeaza prin registre profesionale și timbre. E vorba mai degrabă de evidența activității profesionale a psihologilor. Evidența profesională cred că tine mai degrabă de acel registru unic al psihologilor cu liberă practică.

 

CAPITOLUL II
Registrele profesionale

 

Art. 2. -

(1) Psihologii cu drept de libera practica care isi exercita profesia prin formele de exercitare a profesiei sunt obligati sa realizeze si sa organizeze urmatoarele:

a) registrul general de evidenta a corespondentei, prezentat in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta dispozitie;

b) registrul de evidenta a contractelor de prestari servicii psihologice, prezentat in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta dispozitie;

c) registrul de evidenta a actelor profesionale, potrivit anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta dispozitie;

d) registrul de evidenta electronica a actelor profesionale;

e) registrele de evidenta obligatorii potrivit legislatiei financiar-fiscale;

f) alte forme de evidenta specifice structurilor de psihologie avizate.

(2) Documentele prezentate la alin. (1) lit. a)-d) sunt obligatorii pentru toate formele independente de exercitare a profesiei in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii profesionale.

(3) Documentul prezentat la alin. (1) lit. c) si d) se realizeaza si se organizeaza pentru fiecare psiholog, zilnic, indiferent daca acesta are statut de titular sau de angajati in cadrul unei forme de exercitare a profesiei, pentru toate specialitatile profesionale.

(4) La data finalizarii activitatii profesionale, documentele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) se inchid si se arhiveaza in cadrul formei de exercitare a profesiei de psiholog unde a fost realizata activitatea profesionala, psihologul primind in mod obligatoriu o dovada privind inchiderea registrelor, cu mentionarea numarului de inregistrari de la data inceperii si pana la data incetarii activitatii profesionale.

(5) Registrele se pastreaza de catre psihologii titulari la sediile formelor de exercitare a profesiei si se prezinta in mod obligatoriu in vederea controlului profesional, cu exceptia registrelor prevazute la alin. (1) lit. e) si f).

(6) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se tiparesc in unitati specializate, carnetele fiind numerotate si securizate prin aplicarea stampilei si semnaturii pe ultimele file ale acestora.

 

În treacăt fie spus se prevăd 2 registre pentru același lucru – evidența actelor profesionale se face atît în registrul clasic cît și în cel electronic. Păi dacă am registru electronic, de ce să îl mai țin și pe cel clasic ? Doar așa ca să muncească unii ca proștii sau pentru că altora le e prea greu să gîndească ?

 

 

CAPITOLUL III
Timbrele profesionale

 

Art. 3. -

(1) Documentele si actele profesionale ale psihologilor sunt inregistrate in registrele profesionale si se securizeaza prin aplicarea in mod obligatoriu a timbrelor profesionale.

(2) Prin acte profesionale se intelege toate actele emise de catre psiholog ca rezultat al activitatii sale profesionale, in urmatoarele forme: aviz psihologic, raport de evaluare psihologica, raport de expertiza psihologica, proces-verbal privind finalizarea activitatii psihologice, precum si orice alta forma prin care se atesta concluziile unei interventii psihologice.

(3) Pentru valabilitate si securizare, pe un act profesional se lipeste un timbru profesional, peste care se aplica in mod obligatoriu parafa profesionala a psihologului examinator sau stampila formei independente de exercitare a profesiei.

(4) Timbrul profesional care a fost utilizat pentru un act profesional nu mai poate fi folosit pentru un alt act profesional.

Art. 4. -

(1) Numarul inscris pe timbrul profesional aplicat pe actul profesional se inregistreaza in mod obligatoriu, in ordinea emiterii, in registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d).

(2) Actele profesionale sunt evidentiate si securizate numai prin aplicarea timbrelor profesionale, continand marca Colegiului Psihologilor din Romania, realizate potrivit anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art. 5. -

(1) Timbrele profesionale care se aplica de catre psihologi pe actele profesionale emise sunt produse numai de catre Fabrica de Timbre si se achizitioneaza de catre psihologi de la oficiile postale ale Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A.

(2) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. si Colegiul Psihologilor din Romania vor indica oficiile postale unde psihologii sunt arondati in vederea achizitionarii timbrelor profesionale.

(3) Timbrele profesionale se pot achizitiona cu cel putin 15 zile inainte de inceputul lunii in care urmeaza sa fie utilizate.

(4) Comercializarea in afara oficiilor postale si utilizarea timbrelor profesionale in alte scopuri decat pentru emiterea actelor profesionale sunt interzise.

Art. 6. -

(1) Timbrele profesionale se achizitioneaza numai de catre titularii formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog sau ai structurilor de psihologie avizate de catre Colegiul Psihologilor din Romania, inclusiv de catre toti psihologii angajati.

(2) Achizitionarea timbrelor profesionale se realizeaza numai dupa prezentarea functionarului de la oficiul postal repartizat a urmatoarelor documente:

a) act de identitate al titularului sau al persoanei mandatate prin procura speciala autentificata;

b) atestatul de libera practica al titularului, in original;

c) certificat de inregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica si anexa aferenta sau avizul de functionare a structurii de psihologie, dupa caz, emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania, si certificatul de inregistrare fiscala a entitatii, prezentate in original.

(3) Achizitionarea timbrelor profesionale se realizeaza potrivit necesarului formei de exercitare a profesiei raportat la timpul de munca.

(4) Numarul minim de timbre profesionale ce poate fi achizitionat se stabileste de catre Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. si Colegiul Psihologilor din Romania.

(5) In functie de datele obtinute de la Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., Colegiul Psihologilor din Romania va putea impune limite cantitative in achizitionarea timbrelor profesionale.

 

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 7. -

(1) In cazul neutilizarii timbrelor profesionale in luna curenta, acestea pot fi utilizate si in perioada urmatoare, cu respectarea conditiilor de inregistrare prevazute in prezenta dispozitie.

(2) Emiterea de catre psihologi a actelor profesionale fara aplicarea timbrelor profesionale si fara aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conditiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.

(3) Neinregistrarea actelor profesionale si a numarului inscris pe timbrul profesional in registrele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conditiile Legii nr. 213/2004.

Art. 8. -

(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii, evidenta actelor profesionale se realizeaza potrivit procedurilor si conditiilor prevazute in aceasta, utilizarea timbrelor profesionale fiind obligatorie incepand cu data de 1 martie 2012.

(2) Colegiul Psihologilor din Romania va informa institutiile publice si alte entitati interesate cu privire la noile conditii privind evidenta actelor profesionale.

(3) Prezenta dispozitie este emisa pentru detalierea si punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 213/2004.

(4) Prezenta dispozitie intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania, 
Mihai Anitei

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 1.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

REGISTRUL GENERAL 
de evidenta a corespondentei

 

..............................................................................................................................
(denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica)

 

Registrul general de evidenta a corespondentei


Numarul si data inregistrarii 
(ziua, luna, anul)

Denumirea entitatii care a expediat actul, numarul si data inregistrarii

Denumirea entitatii careia 
i se expediaza actul, data actului

Continutul sintetic al actului

Observatii


 

ANEXA Nr. 2

 

REGISTRUL 
de evidenta a contractelor de prestari servicii psihologice

 

.............................................................................................................................. 
(denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica)

 

Registrul de evidenta a contractelor de prestari servicii psihologice
Numarul si data inregistrarii 
(ziua, luna, anul)

Denumirea beneficiarului

Numarul si data inregistrarii din evidenta beneficiarului

Continutul sintetic al obiectului contractului si data incheierii contractului

Observatii


 

 

ANEXA Nr. 3

 

REGISTRUL 
de evidenta a actelor profesionale*

___________

*Registrul de evidenta a actelor profesionale se realizeaza si se arhiveaza inclusiv in forma electronica, in vederea raportarii periodice.

 

.............................................................................................................................. 
(denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica)

 

Registrul de evidenta a actelor profesionale
Numarul si data inregistrarii 
(ziua, luna, anul)

Denumirea beneficiarului

Specialitatea (de exemplu: psihologie clinica, psihologia muncii si organizationala, psihologia transporturilor etc.)

Denumirea (aviz psihologic, raport de evaluare psihologica etc.) si concluziile sumare ale actului profesional

Seria si numarul timbrului profesional aplicat pe actul profesional

 

 

ANEXA Nr. 41)

___________

1)Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

 

TIMBRUL PROFESIONAL*

___________

*Eticheta de tip timbru realizata de catre Fabrica de Timbre si distribuita de catre Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.

 

Sursa: Monitorul Oficial

 

 

 

COMUNICAT

privind necesitatea timbrarii avizelor psihologice

 

In ultima perioada organele de urmarire penala si mass-media au facut publice numeroase cazuri de savarsire a infractiunilor de fals si uz de fals vand ca obiect activitatea de evaluare psihologica si avizele psihologice.

De asemenea, psihologii romani reclama necesitatea unui control mai strict al circuitului de emitere si utilizare a avizelor psihologice, precum si lipsa unui sistem de raportare a avizelor psihologice eficient, care sa fie accesibil autoritatilor competente prin intermediul autoritatii profesionale.

Colegiul Psihologilor din Romania a solicitat atat Ministerului Administratiei si Internelor, Politia Rutiera, precum si Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, realizarea de comun-acord a unui sistem functional de raportare si utilizare a avizelor psihologice eliberate.

Prin aceasta masura, emiterea avizelor psihologice ar deveni o activitate securizata atat pentru autoritatile publice, cat si pentru beneficiari sau psihologi.

Din pacate, autoritatile publice nu au raspuns pozitiv unui asemenea demers, motivand de fiecare data lipsa cadrului legal, respectiv, lipsa fondurilor necesare implementarii unor asemenea masuri.

Totodata, Colegiul Psihologilor din Romania constata o lipsa de preocupare a  autoritatilor publice in ceea ce priveste securitatea si calitatea serviciilor psihologice in Romania, dar si abuzul autoritatilor publice in recunoasterea unor entitati prestatoare de servicii psihologice, corelata de cele mai multe ori cu scaderea valorii si calitatii serviciilor psihologice prestate de catre furnizorii romani de servicii psihologice.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Colegiul Psihologilor din Romania va initia in perioada imediat-urmatoare a campanie de informare a autoritatilor publice centrale (Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei, ministere, etc.) si nu numai, cu privire la necesitatea reglementarii de comun-acord a regimului de emitere si utilizare a avizelor psihologice in Romania, dupa cum urmeaza :

- Realizarea unui sistem informatic de raportare si utilizare a avizelor psihologice in Romania si

- Elaborarea si implementarea sistemului de timbrare a avizelor psihologice.

 

Prin implementarea celor doua sisteme la nivel national se reduce in mod semnificativ riscul infractiunilor de fals si uz de fals avand ca obiect avizele psihologice, realizandu-se totodata o crestere semnificativa a calitatii actului psihologic, precum si a valorii sale publice in Romania.

Nu in ultimul rand, cresterea gradului de securitate a avizelor psihologice prin implementarea sistemului de timbrare va crea premisele eliminarii practicii ilegale si intaririi disciplinei financiar-fiscale.

 

Presedinte

Prof. univ. dr. Mihai Anitei

 

Păi dacă CPR vroia să facă un sistem informatizat se putea rezolva demult, doar că necesita ceva bănuți iar colegiul nu dă bani pentru așa ceva, pentru că nu se încadrează la nici unul din capitolele de cheltuieli: sediu, salarii/indemnizații, deplasări, protocol. Oricum nu trebuia să aștepte alte ministere, doar le-ar fi dat acces la date celor în drept...

 

Sursa:

http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1210:comunicat-privind-necesitatea-timbrarii-avizelor-psihologice&catid=31:precizari-juridice--comunicate&Itemid=200040

 

 

 

CONVOCAREA CONSILIULUI COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

24 martie


Stimati colegi,In conformitate cu art. 25. alin.(1) lit.b. din legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, forurile de conducere ale Colegiului sunt dupa cum urmeaza: a) Conventia Nationala; b) Consiliul Colegiului; c) Comitetul Director; d) Presedintele Colegiului, in aceasta ordine.

In conformitate cu art. 29. alin. (2) din legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, convocarea Consiliului Colegiului se poate face la solicitarea majoritatii simple a membrilor sai. In conditiile specificate de lege si prin motivare consideram necesara convocarea extraordinara a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania.

De asemenea, in conformitate cu art 18 alin (4) din Hotărârea Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2010, Comitetul Director se intruneste in plen semestrial si in mod exceptional la solicitarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor care asigura conducerea operativa sau a jumatate din numarul membrilor Comitetului Director, aprobata prin dispozitie a Presedintelui Colegiului.Motivare


In data de 16.03.2012, ca urmare a intrunirii Comisiei de Deontologie si Disciplina, in urma analizarii punctelor de vedere remise de catre Comisia de Psihologie Clinica si Psihoterapie, Comisia de Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocationala, Comisia de Psihologie pentru Aparare si Ordine Publica, Filiala Bucuresti si alte filiale din tara, Comisia de Deontologie si Disciplina a remis Presedintelui Colegiului rezolutia inregistrata in registrul de evidenta generala al Colegiului cu nr.15 /16.03.2012 si cu antetul Colegiului Psihologilor din Romania. Comisia a constatat neindeplinirea de catre Presedintele Colegiului a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. o) si p) din normele aprobate prin Hotararea Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2010, privind asigurarea publicarii actelor emise de catre Colegiul Psihologilor.

Tot in acest sens, conform art 34 din Legea 213/2004, Comitetul Director functioneaza in plen si pe comisii. O pozitie a unei comisii reprezinta o luare de pozitie oficiala a Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania, in conformitate cu legile si normele in vigoare.

Constatam, de asemenea, incalcarea de catre Presedintele Colegiului a art. 41 lit. b, din legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, care prevede ca incheierea de conventii si contracte se face cu aprobarea Comitetului Director. Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din Romania nu a fost consultat in privinta introducerii timbrelor profesionale si nu a aprobat nici un contract cu Compania Nationala Posta Romana sau Fabrica de Timbre.

De asemenea, Comisia de Deontologie si Disciplina constata nepunerea in aplicare a propunerilor aprobate deja de Consiliul Colegiului, privind realizarea unui audit financiar si juridic extern.

Dintre cei care si-au exprimat public punctul de vedere in privinta introducerii timbrelor profesionale imensa majoritate au fost impotriva dispozitiei 1/2012. Chiar si in aceste conditii Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania a continuat sa mentina dispozitia 1/2012.

Avand in vedere cele mentionate consideram necesara convocarea de urgenta a unei sedinte extraordinare a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, intrucat masura obligativitatii timbrelor profesionale, conform dispozitiei 1/2012 urmeaza sa intre in vigoare la data de 01.04.2012.
Va rugam sa confirmati acordul sau dezacordul dumneavoastra privind convocarea unei sedinte extraordinare a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania in data de 30.03.2012, ora 10:00, la sediul Colegiului Psihologilor din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analizarea si adoptarea unei hotarari privind dispozitia nr.1/2012
2. Realizarea de urgenta a unui audit financiar si juridic extern
3. Descentralizarea decizionala a Colegiului Psihologilor din Romania
4. Declansarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare a Conventiei Nationale
5. Diverse

Va rugam, de asemenea, sa va exprimati acordul privind convocarea unei sedinte extraordinare a Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania concomitent cu sedinta extraordinara a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, direct prin email, mentionand acordul/dezacordul in mod separat pentru fiecare for de conducere in parte, Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din Romania si respectiv Consiliul Colegiului Psihologilor din Romania.
Intrucat convocarea se poate face numai daca este intrunita majoritatea simpla, asteptam raspunsurile dumneavoastra pana cel tarziu in data de 27 Martie 2012, ora 19:00, direct prin replay sau la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza intrucat dl. Ovidiu Pop a fost desemnat de Comisia de Deontologie si Disciplina sa realizeze numaratoarea voturilor care vin dinspre membrii Consiliului Colegiului.
Din partea fiecaruia dintre noi convocarea sedintei extraordinare a Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania si a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania reprezinta un efort major. Acest efort este in beneficiul membrilor Colegiului Psihologilor din Romania numai conjugat cu solicitarile majoritatii. Orice amanare ar fi indezirabila in circumstantele mai sus mentionate .


Va multumim pentru efortul de sustinere a profesiei de psiholog!
Comisia de Deontologie si Disciplina a Colegiului Psihologilor din Romania

 

Sursa:

http://www.facebook.com/ionduvac?ref=ts

 

 

 

COMUNICAT OFICIAL PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA, 30.03.2012, ora 11.00

 

”Stimati colegi,

 

Va readucem in atentie urmatoarele prevederi ale Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica:

 

Art. 29. al. (2) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, conform caruia Consiliul Colegiului se poate întruni şi în mod excepţional, la solicitarea majorităţii simple a membrilor săi.

Art. 30. - Atribuţiile Consiliului Colegiului sunt următoarele:

a) stabileşte liniile directoare în legătură cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi ale activităţii Colegiului;

b) analizează şi aprobă raportul de activitate al Comitetului director;

c) aprobă cotizaţia anuală şi nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate;

d) aprobă structurile administrative ale Comitetului director, înfiinţarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;

e) aprobă raportul de audit financiar, efectuat de o firmă independentă;

f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului, bilanţul Colegiului şi descarcă Comitetul director de gestiunea fondurilor.

Art. 26. al. (2) Convenţia se întruneşte, de regulă, o dată la 4 ani. Ea se poate întruni în sesiune extraordinară la solicitarea majorităţii simple a membrilor Consiliului Colegiului.

Art. 27. - Convenţia naţională are următoarele atribuţii:

a) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare internă, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Codul de procedură disciplinară, Normele de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, precum şi modificările la acestea;

b) alege şi revocă preşedintele Colegiului şi membrii Comitetului director;

c) aprobă raportul de activitate al Consiliului Colegiului şi alte documente.

 

In baza acestor prevederi ale Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, Comisia de Deontologie si Disciplina a declansat, in urma cu o saptamana, un proces de consultare a membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, privind oportunitatea convocarii unei sedinte exceptionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania. Motivele le puteti regasi in anexa 1.

 

In urma acestui proces de consultare a membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, in momentul de fata, in conformitate cu Art. 29. al. (2), majoritatea simpla este intrunita conform tabelului din anexa 2.

 

In consecinta, aceasta majoritate a decis intrunirea in cadrul unei sedinte exceptionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, in data de 30.03.2012, ora 11, la sediul Colegiului Psihologilor din Romania, Sala de Consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Analizarea si adoptarea unei hotarari privind dispozitia nr.1/2012;

2. Realizarea de urgenta a unui audit financiar si juridic extern;

3. Descentralizarea decizionala a Colegiului Psihologilor din Romania;

4. Declansarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare a Conventiei Nationale;

5. Diverse

 

Precizare: In conformitate cu art. 39 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, membrii Comitetului Director si ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la indemnizatii de sedinta stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna si la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de indeplinirea atributiilor specifice.

 

In speranta ca sedinta exceptionala a Consiliului Colegiului va decurge intr-un climat colegial si constructiv, va asteptam asa cum am precizat in data 30.03.2012, ora 11, la sediul Colegiului Psihologilor din Romania.

 

Presedintele Comisiei de Deontologie si Disciplina al Colegiului Psihologilor din Romania

Mircea Miclea”

 

”Anexa 1

Motivare

In data de 16.03.2012, ca urmare a intrunirii Comisiei de Deontologie si  Disciplina, in urma analizarii punctelor de vedere remise de catre Comisia de Psihologie  Clinica si Psihoterapie, Comisia de Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si  Vocationala, Comisia de Psihologie pentru Aparare si Ordine Publica, Filiala Bucuresti si  alte filiale din tara, Comisia de Deontologie si Disciplina a remis Presedintelui Colegiului  rezolutia inregistrata in registrul de evidenta generala al Colegiului cu nr.15 /16.03.2012  si cu antetul Colegiului Psihologilor din Romania. Comisia a constatat neindeplinirea de  catre Presedintele Colegiului a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. o) si p) din normele  aprobate prin Hotararea Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania nr.  1/2010, privind asigurarea publicarii actelor emise de catre Colegiul Psihologilor.

Tot in acest sens, conform art 34 din Legea 213/2004, Comitetul Director  functioneaza in plen  si pe comisii. O pozitie a unei comisii reprezinta o luare de pozitie  oficiala a Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania, in conformitate  cu legile si normele in vigoare.

Constatam, de asemenea, incalcarea de catre Presedintele Colegiului a art. 41 lit. b,  din legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica,  care prevede ca incheierea de conventii si contracte se face cu aprobarea Comitetului  Director. Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din Romania nu a fost consultat in  privinta introducerii timbrelor profesionale si nu a aprobat nici un contract cu Compania  Nationala Posta Romana sau Fabrica de Timbre.

De asemenea, Comisia de Deontologie si Disciplina constata nepunerea in  aplicare a propunerilor aprobate deja de Consiliul Colegiului, privind realizarea unui  audit financiar si juridic extern.

Dintre cei care si-au exprimat public punctul de vedere in privinta introducerii  timbrelor profesionale imensa majoritate au fost impotriva dispozitiei 1/2012. Chiar si in  aceste conditii Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania a continuat sa mentina  dispozitia 1/2012.”

 

Sursa:

http://ionduvac.blogspot.ro/2012/03/comunicat-oficial-privind-convocarea.html

 

Curios lucru. Comisia ai căror membri sînt cei mai afectați de decizia cu timbrele, e tocmai cea lipsă de pe aceste întruniri, proteste etc - Comisia de Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor - de ce oare …?

 

 

 

DECIZIILE CONSILIULUI C.P.R. din data de 30.03.2012

 

Consiliul Colegiului Psihologilor din Romania, s-a intrunit azi in data de 30.03.2012, in baza Art. 29 alin.2/L213/2004.

In baza acestuia Consililul Colegiului se poate intruni si in mod exceptional la solicitarea majoritatii simple a membrilor sai, cerinta indeplinita.

Consiliul Colegiului a luat urmatoarele decizii:

1. Decizia Nr. 1: Se abroga dispozitia nr. 1/2012 a Presedintelui CPR. Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.

2. Decizia Nr. 2: Se declanseaza procedura de audit financiar si juridic. Se constituie o comisie formata din presedintii urmatoarelor comisii: Comisia de Psihologie Clinica si Psihoterapie, Comisia de Metodologie, Comisia de Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocationala, Comisia de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, Comisia de Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor. Comisia este mandata sa contacteze organismele abilitate pentru audit juridic si financiar. Rezultatele auditului vor fi facute publice.

3. Decizia Nr. 3: Decidem convocarea in sesiune extraordinara a Conventiei Nationale a CPR. Data intrunirii se va stabili cel mai tarziu in data 27.04.2012, la sedinta Consiliului Colegiului al CPR.

4. Decizia Nr. 4: Se convoaca Consiliul Colegiului Psihologilor din Romania in data de 27.04.2012.

Presedintele Colegiului Psihologilor din Roamania a refuzat inregistrarea documentelor olografe, ca atare aceste documente cu semnaturile participantilor sunt prezentate in copie.

 

Detaliile privind participantii si opiniile acestora fata de dispozitiile mai sus mentionate vor fi scanate si postate in cursul acestei seri.

 

CONSILIUL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA, 30.03.2012

 

Sursa:

http://ionduvac.blogspot.ro/2012/03/deciziile-consiliului-cpr-din-30032012.html

 

1. OK

2. Așteptăm auditul

3 și 4 ... cred că s-a renunțat la ele

 

 

 

Interpretarea juridica externa a dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea CPR

 

30 martie

 

Pentru că documentul este destul de vast (11 pagini), cei care doresc să îl citească în întregime îl pot descărca de pe site-ul copsi. O să redăm mai jos doar principalele concluzii.

 

I. Preşedintele Colegiului Psihologilor din Romania.

Din interpretarea acestui articol [25, L 213 nn] in coroborare cu celelalte dispoziţii ale Legii nr.213/2004, respectiv art.40 si art.41, rezulta faptul ca preşedintele Colegiului Psihologilor din Romania are competente specifice de conducere si reprezentare, respectiv competente in ceea ce priveşte organizarea si coordonarea celorlalte foruri de conducere ale instituţiei, competente de emitere a actelor cu caracter normativ, precum si competente in domeniul ordonantarii cheltuielilor bugetare.

 

II. Mandatul persoanelor alese in forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania

In concluzie, mandatul obtinut de către un membru al forurilor de conducere al Colegiului Psihologilor din Romania nu poate fi transmis prin procura notariala sau orice alta împuternicire, verbala sau scrisa.

 

III. Convocarea si prezidarea şedinţelor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania

 

Prin urmare, in cazul in care preşedintele institutiei nu a convocat o şedinţa a Consiliului, aceasta avand loc la convocarea altei persoane, actul de convocare este nul. Conform principiului quod nullum est nullum producit effectum (ceea ce este nul nu produce efecte), toate actele ce sunt adoptate in cadrul unei şedinţe nestatutare, sunt lovite de nulitate.

 

IV. Convocarea si solicitarea convocării in accepţiunea Legii nr.213/2004.

In concluzie actul de solicitare nu poate fi confundat cu actul de convocare, cele doua acte fiind acte specifice, al căror rol este prevăzut in Legea nr. 213/2004.

 

V. Sancţiunea neconvocarii Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania de către Preşedintele acestuia.

Prin urmare, actul juridic de convocare a forurilor de conducere a Colegiului Psihologilor din Romania, nu poate fi realizat in mod valabil decât de către o persoana competenta, in speţa de către preşedintele institutiei.

Asa cum am mentionat mai sus, in cazul in care actul de convocare este emis de către o persoana fara competenta legala acesta este nul de drept.

 

VI. Întrunirea Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, fara existenta unei convocări prealabile, in şedinţa ad-hoc

In concluzie, hotararea Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, adoptata in cadrul unei şedinţe, nestatuate de către Legea nr.231/2004, respectiv care nu a fost convocata si prezidata de către preşedintele Colegiului Psihologilor din Romania, este nula de drept.

 

VII. Organizarea  alegerilor anticipate pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania.

Din economia stipulaţiilor Legii nr.213/2004, rezulta faptul ca procedura alegerilor anticipate pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania nu este prevăzută in Legea nr. 213/2004.

In situatia demisiei Preşedintelui Colegiului Psihologilor din Romania sau in cazul revocării mandatului acestuia in orice alt caz de indisponibilitate, se pot organiza alegeri anticipate pentru acest for de conducere. Nefiind stipulat contrariul, celelalte foruri de conducere ale organizaţiei profesionale isi desfasoara activitatea in continuare in limita mandatului obtinut, pana la finalizarea acestuia.

 

VIII. Atributiile comisiilor aplicative in conformitate cu dispoziţiile art.36 si art.38 din Legea nr.213/2004.

Dispoziţiile Legii nr. 213/2004, nu stipuleza ca atributii ale Comisiei de deontologie si disciplina, solicitarea sau aprobarea demiterii Preşedintelui Colegiului Psihologilor din Romania sau organizarea de alegeri anticipate.

Comisia de deontologie si disciplina nu are atributii si nici nu poate verifica legalitatea actelor administrative cu caracter normativ adoptate de către forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania.

Verificarea legalitatii actelor administrative cu caracter normativ adoptate de către forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania, revine numai instanţelor de judecata competente.

In concluzie, comisiile de specialitate ale Colegiului Psihologilor din Romania nu pot anula prin hotararile lor, total sau partial, actele administrative cu caracter normativ adoptate de către Comitetul director sau de către Preşedinte Colegiului Psihologilor.

 

IX. Convocarea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din Romania:

Solicitarea convocării nu poate avea loc decât printr-o hotarare adoptata in condiţiile legii de către Consiliul Colegiului Psihologilor din Romania, respectiv in şedinţa ordinara sau in cadrul unei şedinţe extraordinare, ambele convocate potrivit dispoziţiilor art. 41 lit. c) din Legea nr. 213/2004.

Dispoziţiile art. 26 alin. (2) si art. 41 lit. c) din Legea nr. 213/2004, stabilesc faptul ca majoritatea simpla a membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania poate sa solicite Preşedintelui convocarea Convenţiei naţionale a Psihologilor sau a altui for de conducere.

Insa, nu exista nicio dispoziţie legala care sa permit convocarea directa a forurilor de conducere a profesiei de către majoritatea simpla a membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, in mod direct sau indirect. Orice convocare a unui for de conducere a Colegiului Psihologilor, fara acordul Preşedintelui, ar fi lovita de nulitate.

 

X. Emiterea dispoziţiilor cu caracter normativ de către Preşedintele Colegiului Psihologilor din Romania.

Dispoziţiile preşedintelui Colegiului Psihologilor din Romania sunt acte administrative individuale, care exprima voinţa acestuia, exprimata in plan normativ, in baza mandatului incredintat de către membrii Convenţiei naţionale.

Preşedintele Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania se poate consulta cu membrii Comitetului Director. Aceasta consultare este facultativa si la aprecierea Preşedintelui Comitetului director, deoarece nicio dispoziţie legala cuprinsa in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, coroborata cu prevederile Legii nr. 213/2004, nu il poate obliga pe Preşedinte sa consulte membrii Comitetului director inainte de a emite dispoziţii cu caracter normativ.

 

XI. Dispoziţia preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012, publicata in Monitorul Oficial nr.94/06.02.2012, Partea I

Atat Legea nr.213/2004, cat si Normele metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 788/2005, statueaza dreptul si obligaţia Preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania de a emite dispoziţii avand ca scop detalierea normelor juridice ce reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

In acord cu atributiile specifice prevăzute in lege, raportate la dispoziţiile legale generale, Dispoziţia Preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012, publicata in Monitorul Oficial nr.94/06.02.2012, Partea I, a fost legal emisa.

 

Avocat Stoica Victor

"Constantinof si Asociatii" - Societate Civila Profesionala de Avocaţi

 

Interpretarea juridică a fost făcută la solicitarea Președintelui CPR. După cum se poate vedea este o interpretare favorabilă președintelui CPR. Concluzia ar fi că el e cel mai tare acolo și practic toate deciziile depind de el. Asta și datorită legii, facută special în acest scop.

 

Sursa:

http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1889&catid=31&Itemid=200040

 

 

 

INTERPRETAREA JURIDICA DE CATRE UN AVOCAT PROFESIONIST NEPLATIT DE CPR - AVOCAT RADU ENACHE

 

I Dispozitia 1/2012
1. Baza legala a dispozitiei: art.53 din Normele Metodologice de aplicare a Lg. 213/2004 se refera la spatiile destinate activitatii psihologilor, acest articol nu poate reprezenta un fundament legal pentru dispozitie, avand in vedere continutul si scopul acesteia. 

La faza asta îi cam dă în cap lui juristu’ lu’ pește ... cum își face el treaba ... adică cît de prost să fii să justifici decizia aia cu un astfel de articol... să înțelegem că timbrele se încadrează la ”dotări” ?

ART. 53

Spaţiile necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 5 din lege, precum şi dotările aferente sunt stabilite, pentru fiecare forma de exercitare a profesiei de psiholog, prin hotărâri ale Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.”

 

2. Proiectul de Dispozitie si proiectul Normelor trebuiau discutate si dezbatute in comisii, in Comitetul Director si in Consiliul Colegiului, consiliu ce stabileste liniile directoare in legatura cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog cu drept de libera practica (art. 30 din Lg.213/2004).
3. Presedintele colegiului are atributiuni delimitate de art. 41 din legea 213/2004, atributiuni pe care si le-a depasit. Daca exista delegare de competenta sau atributii, aceasta de face pe baza unei hotarari ce este act administrativ intern. Prin delegare se transmit drepturi si obligatii de la o persoana cu functii de conducere catre o alta persoana cu functii de conducere, nu se transmit atributiunile unei structuri (colegiu, comitet, consiliu) catre o singura persoana deoarece aceasta echivaleaza cu suspendarea totala sau partiala a activitatii acelei structuri sau cu incetarea de fapt a activitatii ei.

Solutii:
1. Suspendarea pe cale administrativa pe plan intern a Dispozitiei 1/2011 si a Normelor de aplicare urmata de anularea acestor acte normative;
2. Actiune in nulitate absoluta promovata in justitie avand drept cerere accesorie suspendarea Dispozitiei 1/2012 si a Normelor de aplicare deoarece au fost emise cu incalcarea legii 213/2004;
3. Informarea structurilor si persoanelor interesate de suspendarea Dispozitiei 1/2012 si a Normelor de aplicare sau de initiere a procedurii juridice de anulare si suspendare.

II. Referitor la Presedintele Colegiului
1. Se impune sesizarea Comisiei de disciplina deoarece acesta in calitatea pe care o are a comis un exces de putere ce a avut ca urmare imediata tulburarea grava a activitatii unui numar important de psihologi, si a depasit atributiunile prevazute de atr. 41 din Legea 213/2004, a aprobat cheltuieli fara sa aiba buget aprobat, nu a tinut cont de stucturile de conducere ale colegiului si de atributiunile acestora.
2. Comisia poate sa-l suspende din functie pe perioada cercetarii disciplinare prealabile, iar daca din procesul verbal intocmit de raportori se confirma acuzatiile, se poate ajunge la sesiunea extraordinara a Conventiei Nationale pentru alegerea unui nou presedinte.
3. In functie de continutul procesului verbal intocmit de raportori atunci cand reiese savarsirea unor infractiuni se poate sesiza Parchetul pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. 246 Cod Penal – abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in cazul de fata o persoana juridica de drept privat (Colegiu) deoarece presedintele a indeplinit cu intentie si in mod defectuos atributiunile de serviciu. Daca a comis o paguba in patrimonial Colegiului mai mare de 50.000 de euro prin infractiune s-a ajuns la consecinte deosebit de grave, ceea ce constituie o agravanta a faptei sale. 
4. Art.32 Codul Deontologic: Cand presedintele consiliului director este in imposibilitate de a-si exercita functia, inlocuitorul de drept este presedintele Comisiei de disciplina sau alt presedinte de comisie.

 

Sursa:

http://ionduvac.blogspot.ro/2012/04/interpretarea-juridica-de-catre-un.html

 

Evident că lupta la nivel de Colegiu s-a transformat și într-o luptă a avocaților, cu concluzii care se cam bat cap în cap în punctele principale. Oricum este de sesizat încă odată un lucru știut de mult – incompetența juristului CPR.

Posibil ca acest raport să fi avut un rol în anularea Dispoziției, dat fiind că ea putea fi foarte ușor contestată și anulată în instanță, cu un prejudiciu de imagine mult mai grav decît anularea ei de către cel care a inițiat-o.

 

 

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

 

HOTARARE

privind abrogarea Dispozitiei presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica

 

 

In temeiul dispozitiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004,  aprobate prin HG nr. 788/2005,

 

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania

 

h o t a r a s t e:

 

Art. 1. – Se abroga Dispozitia presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica.

 

Art. 2.-  Prezenta hotarare intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Presedintele

Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania

Mihai Anitei

 

Bucuresti, 27 aprilie 2012

Nr.1.

 

Sursa:

http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1915&catid=31&Itemid=200040

 

În final Aniței a cedat și a anulat hotarîrea inițială.

 

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

 

 

HOTARARE

privind infiintarea unor comisii de lucru ale Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania

 

In temeiul dispozitiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004,  aprobate prin HG nr. 788/2005,

 

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania

h o t a r a s t e:

 

 

Art. 1. – Se constituie comisia de lucru pentru elaborarea unui proiect pentru protectia psihologilor in fata practicilor neconcurentiale si pentru asigurarea standardelor de calitate, cu urmatoarea componenta:

EDMOND CRACSNER  – presedintele comisiei

ANGHEL ELENA

DUVAC ION

ION BOGDAN CEZAR

POP ALEXANDRU OVIDIU

TANACLI ADRIAN

VOCHITA ZOIA

 

Art. 2. – Se constituie comisia de lucru pentru elaborarea unui proiect privind creditarea formarii profesionale, cu urmatoarea componenta:

HOHN MIHAI – presedintele comisiei

ALEXA PETRICA

BRIHAN ANGELICA

CALUSCHI MARIANA

MINULESCU MIHAELA

TURC DARIUS

 

Art. 3. – Prezenta hotarare intra in vigoare de la data aprobarii acesteia.

 

Presedintele

Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania

Mihai Anitei

 

Bucuresti, 27 aprilie 2012

Nr. 2.

 

 

Sursa:

http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&catid=31&Itemid=200040

 

Așteptăm deci să vedem ce vor face aceste comisii. Cel mai probabil o altă frecție la picioarele de lemn ...

 

 

- PROIECT –

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

 

DISPOZITIE

pentru aprobarea unor facilitati acordate psihologilor cu drept de libera practica

 

In temeiul dispozitiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin HG nr. 788/2005,

In baza mandatului acordat de catre Consiliul Colegiului Psihologilor din Romania, in data de 6 mai 2011,

Avand in vedere contextul socio-economic actual, precum si dificultatile intampinate de catre psihologi in perioada efectuarii stagiului de supervizare profesionala,

In vederea asigurarii accesului la formarea profesionala continua pentru psihologii cu drept de libera practica,

 

Presedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania d i s p u n e:

 

Art. 1. – (1) Taxa de examinare a cererii de infiintare si inregistrare a formei independente de exercitare a profesiei in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, Partea a II-a, formulate de catre unul sau mai multi psihologi, care isi exercita profesia in conditii de supervizare, se reduce cu un procent de 50%, incepand cu data emiterii prezentei dispozitii.

(2) Reducerea prevazuta la alin. (1) nu opereaza cu privire la celelalte obligatii scadente, existente la data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii.

Art. 2. – (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii, la cererea expresa a solicitantilor, actele prin care se adevereste, se atesta sau se certifica anumite drepturi profesionale, emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania, pot fi expediate printr-un serviciu de curierat/mesagerie, cu confirmare de primire.

(2) In cazul in care solicitantul actului emis de catre Colegiul Psihologilor din Romania nu opteaza in mod expres pentru expedierea acestuia printr-un serviciu de curierat/mesagerie, la data inregistrarii cererii, actul emis nu va putea fi  ridicat decat personal de catre solicitant.

Art. 3. – (1) Pretul/onorariul lunar pentru activitatea de supervizare profesionala nu poate fi mai mare decat contravaloarea unui procent de 25% din salariul lunar minim la nivel national.

(2) Reglementarea prevazuta la alin. (1) nu opereaza cu privire la celelalte obligatii scadente, existente la data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii.

Art. 4. - (1) Furnizorii de formare profesionala avizati de catre Colegiul Psihologilor din Romania au obligatia facilitarii accesului la programele de formare profesionala continua pentru toti psihologii.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorii de formare profesionala avizati de catre Colegiul Psihologilor din Romania au obligatia asigurarii unui procent de minim 25% din locurile disponibile pentru participarea la conferintele si workshop-urile organizate de catre acestia, pentru psihologii care isi exercita profesia in conditii de supervizare.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorii de formare profesionala avizati de catre Colegiul Psihologilor din Romania au obligatia de a prevedea scutiri sau/si reduceri ale taxelor de participare la conferintele si workshop-urile organizate de catre acestia, pentru psihologii care realizeaza venituri lunare inferioare nivelului salariului minim la nivel national.

Art. 5. – (1) In vederea punerii in aplicare a prezentei dispozitii, formularele utilizate pentru obtinerea drepturilor profesionale se modifica si se completeaza, dupa caz.

(2) Prezenta dispozitie intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Presedinte

Mihai ANITEI

 

Sursa:

http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1912&catid=31&Itemid=200040

 

După mulțimea de dezbateri li acuze la adresa colegiului, au scos și ei repede un Proiect de hotărîre prin care se reduc taxele de participare la cursuri la psihologii care au venituri reduse. Asta asa, ca să arate și colegiul că lucrează ceva și pentru psihologi nu doar împotriva lor. Oricum ce este mai sus este încă la stadiu de intenție, fiind doar un proiect. Propunerile sînt interesante, deși se putea și mai bine. Oricum unele sînt cam vagi ca sa nu zicem chiar inaplicabile în fapt. De exemplu:

-  (Art 3.1) 25 % din salariul minim pe economie. Despre care salariu vorbim, cel brut sau cel net ?

-  (Art 4.2) furnizorii de formare profesională au obligația de a asigura un minim de 25 % din locuri către psihologii care sînt în supervizare. Sincer nu vad asta ca o facilitate, pentru că nu înțeleg ce îi împiedică pe respectivii psihologi ca să participe la aceste cursuri. Sînt atîția doritori încît cei în supervizare nu mai au loc ... ? În plus nu e prea clar ce se întîmplă dacă nu sînt atîția psihologi aflați în supervizare doritori de a participa la respectivul curs ca să se ocupe acel procent. Cum se procedeaă... nu se mai ține cursul sau ce?

-  (Art 4.3) nu e clar cît anume sînt scutirile/reducerile de taxe, iar asta înseamnă că unele reduceri pot fi simbolice, gen 20 ron reducere la un curs care costa 520 .... În plus nu mi-e prea clar cum ar cîștiga un psiholog mai puțin decît salariul minim, care e obligatoriu, dar hai să zicem că or fi și situații din astea. Banuiesc ca e vorba de cei care lucreaza part time etc. Problema e ca sînt o mulțime de psihologi care cîștigă acel salariu minim, sau puțin peste și care nu beneficiază de reducerile astea, or tocmai ei ar trebui ajutați. Dar după cum spuneam, asta nu e o hotărîre menită să ajute psihologii, ci să mai facă puțină imagine pozitivă la colegiu.

 

 

*          *          *

 

 

În urma zbaterilor, conflictelor etc, pentru ședința din 7 iulie de la Colegiu, s-a redactat un alt proiect de Decizie, care să o înlocuiască pe cea anulată. În final, din cauză de lipsă de cvorum nu s-a mai întîmplat nimic, deși noua decizie urma să intre în vigoare de la 1 septembrie. Discuțiile au fost amînate pentru ședința din octombrie. Noua decizie a fost prezentată de domnul Duvac și o redăm mai jos.

 

 

HOTĂRÂREA COMITETULUI DIRECTOR PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR PSIHOLOGICE IN ROMANIA - PROIECT

Fundamentare:
- Stimularea concurenţei reale pe piaţa serviciilor de psihologie
- Managementul calităţii serviciilor psihologice în România
- Colegiul Psihologilor din România – Autoritatea naţională de reglementare în domeniu

Art. 1. Serviciilor psihologice în România se realizează, în exclusivitate, de către următorii furnizori, acreditați în condiţiile legii:
a. Cabinet Individual de Psihologie;
b. Cabinete Asociate de Psihologie;
c. Societate Civilă de Psihologie;
d. Structură de Psihologie (Departament/Secţie/Birou, similare).
Art. 2. (1). Serviciilor psihologice în România sunt furnizate în limita specialităţilor şi competenţelor acreditate;
(2). Structurile de Psihologie au dreptul să furnizeze servicii psihologice numai pentru angajaţii proprii ai persoanei juridice solicitante a acreditării.
(3). Sunt asimilați angajaților proprii ai persoanei juridice solicitante a acreditarii structurii de psihologie: bolnavii internați in spitale, elevii și studenții (este propunerea unui coleg care este psiholog clinician într-un spital)
Art. 3. (1). Acreditarea furnizorilor de servicii psihologice se reînnoieşte la 5 ani, conform procedurilor stabilite de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România.
(2). Încălcarea prevederilor art. 2. este sancţionată cu retragerea autorizaţiei de funcţionare de către Comitetul Director, la propunerea Comisiei de Deontologie şi Disciplină.
Art. 4. (1). În scopul respectării confidenţialităţii actului psihologic, a independenţei şi a responsabilităţii profesionale, furnizarea serviciilor psihologice în România se realizează numai prin contractare şi negociere directă cu entităţile prevăzute la art. 1. lit. a – c.
(2). Subcontractarea serviciilor psihologice este interzisă.
Art. 5. Furnizarea serviciilor psihologice în Romania se realizează prin entităţile prevăzute la art. 1. numai de către psihologi cu drept de liberă practică, în limita competenţelor şi specialităţilor deţinute.
Art. 6. (1). Practicarea profesiei de psiholog, în condiţii de liberă practică, de către o persoană care nu are aceasta calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.
(2). Furnizarea serviciilor psihologice în România de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 1. este interzisă.
Art. 7. Securizarea documentelelor emise de catre furnizorii de servicii psihologice se realizeaza prin timbru sec personalizat.
Art. 8. Prezenta Hotărâre a Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România intră în vigoare la data de 1.9.2012

 

Sursa:

http://www.facebook.com/groups/113364058744975/permalink/333312216750157/

 

Să observăm următoarele. Colegiul Psihologilor nu are dreptul și nu poate:

- să avizeze structurile de psihologie. E doar o găselniță ca să mai scoată niște bani.

- interzice prestarea unor servicii psihologice atîta timp cît respectivii prestatori funcționează legal, au contracte etc..

- interzice subcontractarea.

- limita prestarea unor servicii psihologice doar la psihologii cu liberă practică, întrucît în România, conform legii, mai există și psihologi angajați, iar art 5 este anti concurențial și ilegal

 

Se pare că Copsi nu reușește să renunțe la timbre...acuma îl pune pe cel sec. Le așteptăm pe cele demiseci, demidulci și dulci. Că obsesia lor rămîne ... Curios e că toate actele medicale (bilete de trimitere, concedii medicale, rețete, fisa de observație etc  etc) sînt perfect autentice cu parafa medicului și atît .... iar la psihologi trebuie tot felul de timbre și alte chestii de ... securizare ... stau și mă gîndesc că unii de prin copsi nu au prea reușit să se desprindă de rădăcinile lor probabil ...:D

 

 

*          *          *

 

 

În urma reacțiilor destul de aprinse apărute pe Facebook, dupa noua propunere (postata mai sus) domnul Duvac a postat un fel de lămuriri, pe care le reproducem.

 

Ion Duvac

Intre bune intentii si proasta comunicare a ideilor!

Buna ziua dragi colegi!

Cred ca am o problema de comunicare si de perceptie in acest grup!
Cred ca suntem nevorbiți!!!
Va rog, ca in toate postarile care ma privesc, sa tineti cont de PREZUMȚIA DE BUNA INTENȚIE!
Voi incerca sa prezint pe scurt faptele care au iscat mai multe discutii cu adresa directa la persoana mea.
Am fost nominalizat intr-o comisie de lucru a Colegiului Psihologilor din Romania pentru a gandi un proiect de Hotarare a Comitetului Director privind protejarea profesiei de psiholog împotriva practicilor anticoncurentiale.
Câteva argumente pentru redactarea acestui PROIECT:
1. Avem cele mai mari probleme in piata serviciilor psihologice cu o concurenta dura si mai putin corecta practicata de către anumite scoli de soferi, policlinici, firme de resurse umane, ONG-uri. 
2. Avem foarte multe reclamații la Comisia de deontologie referitoare la avize false sau la contrafacerea unor astfel de documente.
3. Comisia de psihologie pentru aparare a discutat de mai mult timp, ca cel putin pentru avizele de port-arma, sa se introduca un sistem de securizare a acestor documente (mai multe variante aflate in dezbatere: timbru sec - ca la notari, aviz pe hartie speciala autocopiatoare înseriata, în sistemul rețetelor medicale - ca la medici si farmacisti, etc.). 
4. In proiectul de document redactat am preluat varianta de timbru sec practicata de catre notari, varianta care mi se pare a fi cea mai ieftina si cea mai sigura, la nivelul posibilitatilor noastre.
5. Nu pricep aceasta încrancenare pe o idee, decat daca mutam discutiile in alt registru, al altor interese ... si nu cred ca este cazul
6. Membrii Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania au avut posibilitatea sa prezinte propuneri de îmbunatatire a documentului. Referitor la securizare am primit o singura observatie de la un coleg care a propus un sistem electronic de securizare. In opinia mea, acesta ar putea fi realizat mult mai bine pe un proiect pe fonduri europene. La dezbaterile din Consiliu ar fi trebuit sa fie discutate toate variantele posibile..

Pentru o mai corecta informare va prezint draftul aflat in lucru:

(vezi Hotarîrea de mai sus)

 

NU UITATI CA ESTE DOAR UN DRAFT DE LUCRU!!!
Pentru cei care nu stiu, timbrul sec este conceput ca fiind stampila cabinetului in relief, realizata de un dispozitiv care se cumpara pe o singura data.
Sunt convins ca este un sistem mai eficient si mai operant decat varianta timbrelor pe la posta.
Uni colegi deja l-au cumparat anul trecut cand a aparut aceasta idee ca recomandare pe site-ul Colegiului.

VA ROG SA VENITI CU ORICE PROPUNERI CARE SE POT INSCRIE IN LOGICA REALIZARII UNUI DOCUMENT DE PROTEJARE A PSIHOLOGILOR DE CONCURENTA SRL-URILOR care furnizeaza servicii psihologice fără a avea dreptul!
PENTRU ORICE ALTE DETALII, VA STAU LA DISPOZITIE.

Cu deosebita considerație,
un psiholog practician,
Ion Duvac

 

Sursa:

http://www.facebook.com/groups/113364058744975/permalink/333312216750157/

 

În urma discuțiilor s-a postat un draft de lucru pe Facebook pentru eventuale îmbunătățiri, propuneri etc. Îl găsiți la link-ul de mai jos

http://www.facebook.com/groups/113364058744975/doc/333976113350434

 

 

Dat fiind că în discuții domnul Duvac a fost prezentat ca autor al draftului de hotărîre l-a determinat să facă cunoscute aspectele de mai sus. Acuma să remarcăm că dintr-un opozant al Dispoziției privind timbrele domnul Duvac devine un fel de susținător al noii dispoziții care nu schimbă prea multe.

Remarcăm că nu se renunță la timbre … sec de astă data. Problema e cam așa – timbrul sec se poate aplica în 2 moduri:

-  direct pe aviz, caz în care costurile se rezumă doar la achiziția dispozitivului (aprox 150-200 ron)

-  pe aviz dar aplicînd și acel timbru colorat, asemenea notarilor. În acest caz, costurile sînt mai mari, timbrele colorate costînd cam 1 ron/bucata.

Schimbarea majoră să zicem, este că se renunță la registru și la limitarea numărului de timbre, deci implicit la limitarea numărului de avize.

Dacă se merge pe varianta aplicării timbrului direct pe aviz, atunci costurile nu ar fi foarte mari, dar eficacitatea este îndoielnică.

Alte concluzii despre concurență, timbre etc le rezervăm pentru concluziile acestui, prea lung deja, serial …

 

 

 

PS: Trebuia pus la alt episod dar pentru că l-am găsit mai tîrziu îl postăm acuma.

Este un raspuns al domnului Duvac la „atacurile” aparute pe Internet dupa ce s-a prezentat public ca opozant al dispozitiei initiale cu timbrele. Intre timp a schimbat tabara ... Laughing

 

Ion Duvac

 

25 martie

 

Buna ziua dragi colegi! Regret atacurile la persoana si incercarea de linsaj in spatiul virtual la care sunt supus in ultima perioada. Nu cred ca dezbaterile de idei si principii referitoare la viitorul profesiei noastre trebuie sa se poarte intr-un limbaj inadecvat. As fi dorit sa nu mai intervin pe facebook pana dupa sedinta Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania care va avea loc, conform solicitarii exprese a Comisiei de Deontologie si Disciplina, in data de 30.03.2012. In cadrul acesteia, ma voi pronunta pe toate aspectele suspuse dezbaterii. Atacurile disperate transmise pe site-ul http://www.petitieonline.com/forum/25841 ma determina sa fac cateva precizari: 1. nu am fost informator; 2. nu am lucrat in securitate; 3. am fost psiholog militar in Ministerul Apararii Naționale; 4. am lucrat in Serviciul de Informatii Externe, ca psiholog, in perioada 1996 - 2009; 5. sunt mandru ca mi-am slujit tara in aceste instituții de elita in care am intalnit oameni de exceptie si m-am format profesional; 6. postarea unui comentariu pe data de 15.03.2012 despre ceea ce urma sa prezint la workshop-ul organizat in data de 17.03.2012 este cel putin interesanta pentru cei care fac asftfel de dezinformari; 7. da, militez pentru profesionalizarea psihologilor si furnizarea serviciilor psihologice numai in limita competentelor dobandite - astept ca medicii chirurgi rezidenti sa se revolte pentru ca nu li se permite sa facă transplant de ficat in primii ani de la absolvirea facultatii; 8. cred ca prin banalizarea situatiei de fapt la un razboi pentru putere intre dl Prof. Anitei si Ion Duvac se incearca manipularea opiniei publice de la problemele de fond din cadrul conducerii colegiului expuse foarte bine de Comisia de deontologie si Disciplina; 9 sper ca in conferinta de presa de maine, dl. Prof. Anitei sa raspunda la toate intrebarile presei, inclusiv la cele referitoare la salarizarea si veniturile reale ale juristului, la cele referitoare la costurile reale ale sediului Colegiului Psihologilor din Romania, la cele referitoare la procedurile de atribuire a contractului de constructie etc. Va doresc o seara frumoasa! - Ion Duvac

 

Sursa:

http://www.facebook.com/ionduvac?ref=ts

 

 

 

 

 

Va urma ….

 

 

Lucian Andries

 

10 iulie 2012

 

 

 

Războiul timbrelor. Episodul 1

 

Războiul timbrelor. Episodul 2

 

Războiul timbrelor. Episodul 3

 

Războiul timbrelor. Episodul 4

 

Războiul timbrelor. Episodul 5

 

Războiul timbrelor. Episodul 6

 

Războiul timbrelor. Episodul 7

 

Războiul timbrelor. Episodul 8

 

Războiul timbrelor. Episodul 9

 

Războiul timbrelor. Episodul 10

 

….

 

 

 

Comentarii (0)Add Comment

Scrie comentariu
Trebuie sa fii logat ca sa poti posta comentarii. Daca nu ai inca un cont, inregistreaza-te!

busy
 
Psihologie